هشدار ظریف درباره لشكركشی آمریكا به منطقه

وزیر امور خارجه ایران درخصوص ادعای اخیر ارتش آمریكا برای افزایش نیروهای این كشور در خاورمیانه گفت: چنین ادعاهایی برای صلح و امنیت بین المللی بسیار خطرناك است و باید با آن برخورد شود.
به گزارش نما، «محمد جواد ظریف» صبح شنبه پیش از ترک اسلام آباد و بازگشت به تهران افزود: آمریکایی ها برای توجیه سیاست های خصمانه خود و راستای تنش آفرینی در خلیج فارس اقدام به چنین ادعاهایی می کند.

ظریف گفت: ادعای ساختگی برای توجیه تصمیم اخیر واشنگتن برای افزایش نیروھای آمریکایی در منطقه درست بعد از تصمیم آمریکایی برای افزایش حضور نظامی در منطقه، عنوان شد.

وزیر امور خارجه با خطرناک توصیف کردن ادعاهای آمریکا، تاکید کرد: افزایش حضور آمریکا در منطقه ما بسیار خطرناک و تهدید علیه صلح و امنیت بین الملل و باید با آن برخورد شود.
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۴