بایدها و نبایدهای واردات خودروی دست دوم خارجی

عضو كمیسیون صنایع و معدن مجلس توضیحاتی درباره مزایا و معایب واردات خودروی دست دوم خارجی عنوان كرد.
به گزارش نما، غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس درباره وادرات خودرو دست دوم خارجی، گفت: واردات خودروی دست دوم خارجی مشروط بر در نظر گرفتن استانداردهای ویژه -مانند واردات خودروهای تولیدی پس از 2015- می‌تواند تا حدودی آرامش را به بازار بازگرداند.
واردات خودروی خارجی دست دوم راهکاری موقتی برای ساماندهی بازار

نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی بر این باورند که واردات خودروی دست دوم خارجی، شأن و منزلت مردم را از بین می‌برد. اگرچه این امر، مسئله بسیار مهمی است اما درحال حاضر کشور در جنگ اقتصادی بوده و شرایط بازار حساس و ویژه است بنابراین می‌توان با در نظر گرفتن چهارچوب‌های خاص تا حدودی بازار آشفته چهارچرخ ها را سامان داد.
واردات خودرو با ارز منشا خارجی باعث کاهش قیمت چهارچرخ‌ها می‌شود

وی با بیان اینکه کاهش قیمت خودرو یکی از الزمات است که این امر با واردات، محقق می‌شود، اظهار کرد: واردات خودرو با ارز منشا خارجی باعث کاهش قیمت چهارچرخ‌ها می‌شود در حال حاضر برخی تجار، اساتید و.. منابع مالی در خارج از کشور دارند که نمی‌توانند وارد کشور کنند این در حالی است که با واردات خودرو این سرمایه مجدد به کشور باز می‌گردد.

در صورتی که خودروی وارداتی قدیمی باشد از یک سو آلودگی محیط زیست را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر مردم ناچارند برای تعمیر آن هزینه بسیاری کنند
ضرورت رعایت معیارهای استاندارد برای واردات خودرو دست دوم

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علیرغم اینکه واردات خودرو دست دوم خارجی دارای نقاط مثبت است اما تبعات نامطلبی نیز برای کشور دارد به طور مثال در صورتی که در واردات این خودروها، چارچوب استاندارد رعایت نشود این امر نه تنها نمی‌تواند گره ای از بازار خودرو باز کند بله به مشکلات دامن می‌زند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورتی که خودروی وارداتی قدیمی باشد از یک سو آلودگی محیط زیست را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر مردم ناچارند برای تعمیر آن هزینه بسیاری کنند./
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۴