تصمیم تعدادی از اعضای فراكسیون ولایی مجلس درباره هیئت رئیسه

تعدادی از اعضای فراكسیون نمایندگان ولایی مجلس ظهر امروز نشستی با محوریت انتخابات هیئت رئیسه مجلس برگزار كردند.
به گزارش نما، تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی ظهر امروز نشستی با محوریت انتخابات هیئت رئیسه پارلمان در محل این فراکسیون برگزار کردند.

در این جلسه مقرر شده تا ائتلافی با سایر فراکسیون های سیاسی مجلس انجام نشود.

همچنین تصمیم این نمایندگان بر این شده تا تا لیست واحدی با سرلیستی حمیدرضا حاجی بابایی از سوی فراکسیون ارائه شود.

در این جلسه مقرر شده تا حاجی بابایی به عنوان کاندید ریاست معرفی شود تا انتخابات به دور دوم کشیده شود و در آنجا حاجی بابایی به نفع هیچ کدام از کاندیدای ریاست کنار برود.
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۴