ملاقات با دشمن به صرف شام!

در راهرو‌های ساختمان كنگره آمریكا، وقتی خانم فینشتاین، گوشی‌اش را به سمت خبرنگاران می‌گیرد! اطلاعات یكی از تماس‌های این سناتور دموكرات ایالت كالیفرنیا توجه خبرنگار نشریه «پولیتیكو» را به خود جلب می‌كند! اطلاعات تماس با «محمدجواد ظریف».


در راهرو‌های ساختمان کنگره آمریکا، وقتی خانم فینشتاین، گوشی‌اش را به سمت خبرنگاران می‌گیرد! اطلاعات یکی از تماس‌های این سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا توجه خبرنگار نشریه «پولیتیکو» را به خود جلب می‌کند! اطلاعات تماس با «محمدجواد ظریف».
موضوعی که بلافاصله رسانه‌ای می‌شود و دفتر خانم فینشتاین که به حمایت از برجام شهرت دارد، توضیح می‌دهد که این تماس به چند هفته پیش مربوط می‌شود، زمانی که او و وزیر خارجه ایران دیداری به صرف شام داشته‌اند. دیداری که نشریه پولیتیکو درباره آن می‌نویسد: «کمی غیر عادی است که رئیس و نایب‌رئیس سابق کمیته اطلاعات و عضو اقلیت سنا با وزیر خارجه یک کشور دشمن شام می‌خورد.» مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا نیز این دیدار را مصداق نقض قانون «لوگان» می‌خواند، اما دفتر فینشتاین در این باره می‌گوید: این دیدار با هماهنگی وزارت خارجه آمریکا صورت پذیرفته است!
در سوی دیگر ماجرا اگرچه مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشورمان ابتدا سعی کردند با سکوت از کنار موضوع عبور کنند، اما انتشار گسترده خبر و بیان حدس‌های مختلف موجب شد تا سخنگوی وزارت خارجه با تأیید این دیدار، اعلام کند: «هدف این گونه دیدارها‌ـ که البته وقت و نیروی زیادی نیز از وزیر امور خارجه در سفرهای فشرده ایشان می‌گیرد‌ـ جلوگیری از تأثیرگذاری گروه‌های فشار همچون «گروه بی» بر جامعه سیاسی و افکار عمومی آمریکاست و به همین دلیل هم با واکنش شدید و عصبانیت تندروها مواجه می‌شود.» «علی‌رضا میریوسفی» سخنگوی دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز عنوان کند: «این دیدار در راستای رویه عادی دیدار نماینده ایران با اعضای کنگره صورت گرفته است.» اما واقعیت این دیدار چیست؟! آیا همانقدر که مسئولان دستگاه سیاست خارجی کشور می‌گویند، یک دیدار عادی بوده است؟ یا مذاکرات و تماس‌هایی در حوزه سیاست خارجی و ارتباط با آمریکا در میان است؟ لازم است دستگاه دیپلماسی به طور شفاف درباره آن توضیح دهد!

ثبت: ۱۳۹۸/۳/۶