قطعی برق پراكنده تهران برطرف شد

مدیركل مدیریت بحران وزارت نیرو گفت: مشكل قطعی برق ۸ فیدر باقی مانده به دلیل تند باد، شب گذشته برطرف شد و در حال حاضر هیچ یك از مناطق تهران با قطعی برق روبرو نیست.
به گزارش نما، تند باد روز گذشته در تهران به دلیل شکستگی درختان باعث قطعی برق برخی از مناطق تهران شد.

در استان تهران نیز باد شدید قطعی پراکنده برق را در برخی نقاط به همراه داشت.

شب گذشته ۳۰ فیدر فشار متوسط در مناطق غرب و جنوب غربی استان قطع شده بود که با تلاش تیم‌های عملیاتی قطعی برق ۲۲ فیدر برطرف شد.

در همین راستا میثم جعفرزاده مدیرکل مدیریت بحران وزارت نیرو عنوان کرد: با تلاش همکاران قطعی ۸ فیدر باقی مانده نیز شب گذشته برطرف شد.

وی افزود: در حال حاضر وضعیت برق تمام مناطق به حالت پایدار بازگشته و در هیچ یک از نقاط شهر و استان تهران قطعی برق وجود ندارد.
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۵