شوی ضد ایرانی آمریكا در شورای حكام

نشست شورای حكام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به درخواست آمریكا درباره ایران عصر امروز برگزار می‌شود.
به گزارش نما، هیأت اعزامی آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ر وز جمعه گفت که این کشور خواستار نشست فوری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره درباره ایران شده است. این درخواست در پی اقدام ایران برای کاهش سطح تعهدات برجامی‌اش مطرح شده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای رسمی تأیید کرد که این نشست روز چهارشنبه [دهم ژوئن] ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۱۹