معرفی دو مهاجم آفریقایی از سوی كالدرون به باشگاه پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس برای جذب مهاجم مدنظر كالدرون اقدامات خود را آغاز كرد.
به گزارش نما، گابریل کالدرون تاکید زیادی دارد تا یک مهاجم به لیست تیمش اضافه کند و در نهایت نام دو مهاجم آفریقایی را به باشگاه پرسپولیس ارائه داد.

اخبار ورزشی-مهاجمان معرفی شده از کالدرون از کشورهای لیبریا و کامرون هستند که در حال حاضر کمیته نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس در حال بررسی وضعیت آنهاست تا شرایط هر کدام که بهتر بود را به خدمت بگیرد.
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۱۹