شهرداری 8 مركز بهاران را به بهزیستی واگذار می كند

استاندار تهران با بیان اینكه در خصوص ساماندهی كودكان كار تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گرفته است، گفت: قرار است ۸ مركز بهاران را شهرداری به سازمان بهزیستی واگذار كند .
به گزارش نما، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران اظهار داشت: باید بررسی شود اقدامات در این حوزه چه مقدار اثربخش و کارا بوده و اگر به درستی اقدامی صورت نگرفته است، روش‌ها و راه‌ها را بازنگری کنیم. استمرار و تنظیم جلسات به سمت و سویی هدایت شده که معضل آسیب اجتماعی و راهکارهای علمی و تخصصی آن را تدوین کنیم.

اخبار اجتماعی-وی خاطرنشان کرد: یکی از دستگاه‌هایی که در خصوص ساماندهی معتادان متجاهر و مقابله در این زمینه مؤثر است، شهرداری تهران است که آئین‌نامه و قانون خاص خود را دارد.

بندپی گفت: در خصوص ساماندهی کودکان کار تصمیم‌گیری‌های لازم صورت گرفت و قرار شد ۸ مرکز بهاران را شهرداری به سازمان بهزیستی واگذار کند و باید همکاری‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد.

استاندار تهران خطاب به شهرداری گفت: اگر دستگاه و معاونت دیگری باید تعامل و همکاری لازم را داشته باشد، اعلام کنید تا ما نیز پیگیری لازم را انجام دهیم و اینکه ساختمان خشک و خالی را تحویل دهیم، درست نیست و باید ساختمان به صورت کامل تحویل داده شود.

وی تأکید کرد: باید سازمان فنی و حرفه‌ای پای کار باشد و بعضا اعلام می‌شود هنوز به بعضی از مددسراها و مراکز ورود پیدا نکرده است.


وی تأکید کرد: اگر معتادان حرفه‌ای یاد بگیرند و در آن زمینه پیش بروند، واقعیت این است که به ترک اعتیاد آنها کمک می‌شود و ما نباید آنها را تنها رها کنیم.

بندپی خاطرنشان کرد: با سازمان بهزیستی کشور مکاتبات لازم صورت بگیرد تا علت عدم صدور مجوز مرکز فشافویه مشخص شود.

وی افزود: ما اخیراً حدود ۲۵۰ نفر از کودکان کار را جمع‌آوری کردیم که ۱۸۹ نفر آنها تبعه افغانستانی هستند و این کودکان به صورت فردی از کابل و هرات به تهران قاچاق می‌شوند و باید همراه با صیانت از حقوق کودکان، روش‌های بازدارنده‌ای نیز اتفاق بیفتد و با مافیای قاچاق کودکان به شدت برخورد شو.

استاندار تهران بیان داشت: مقام معظم رهبری نسبت به تحصیل کودکان اتباع غیرمجاز توجه داشتند، ولی اگر کودکان آنها تحصیل نمی‌کنند، باید از کشور خارج شوند، چرا که در دام یک مافیای قاچاق کودک قرار می‌گیرند، بنابراین باید از همه روش‌های قانونی برای برخورد با این باند مافیایی استفاده شود.
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۱۹