روایت زنگنه از جدال 8 ساعته‌‌اش با وزیر نفت عربستان

وزیر نفت گفت: حدود هفت تا هشت ساعت در جلسه اوپك با وزیر نفت عربستان دعوا كردیم.
به گزارش نما، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص دیدارش با وزیر نفت عربستان در حاشیه اجلاس اوپک گفت: هیچ دیدار خصوصی با وزیر نفت عربستان نداشتم و فقط احوال پرسی کردیم.
وی افزود: فقط حدود هفت تا هشت ساعت در جلسه اوپک با وزیر نفت عربستان دعوا کردیم.
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۱۹