آمریكا با زندانی‌كردن استاد ایرانی باطن شیطانی‌اش را نشان داد

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینكه آمریكا با زندانی‌كردن استاد ایرانی باطن شیطانی‌اش را نشان داد، گفت: ما از رئیس‌جمهور و مسئولان دیپلماسی می‌خواهیم هر چه سریعتر برای آزادی آقای سلیمانی اقدام كنند.


به گزارش نما، محمدحسین یادگاری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به بازداشت مسعود سلیمانی عضو هیات علمی این دانشگاه در آمریکا گفت: این اقدام برای آمریکا که خودش را مهد آزادی می‌پندارد، جای تاسف دارد. آمریکایی ها می‌گویند این کشور مهد آزادی است ولی بینیم که یک عضو هیئت علمی دانشگاه را بازداشت می‌کنند که این دوگانگی خیلی عجیب است.

اخبار سیاسی- یادگاری ادامه داد: ما افرادی را داریم که به خاطر تحریم نمی‌توانند مقالات خود را در مجلات علمی منتشر کنند، حتی ما اساتیدی را در داخل دانشگاه داریم که مقاله آنها در مجله چاپ شده و بعد آن مجله با این عضو هیات علمی مکاتبه کرده و گفته به دلیل اینکه شما در تحریم قرار دارید، مقاله شما را از این مجله حذف می‌کنیم!

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بازداشت یک استاد دانشگاه دوگانگی ایالات متحده آمریکا را می رساند، آمریکایی‌ها در بحث آزادی هم مانند مسائل دیگر که مانند مسائل دیگرشان که ظاهری فریبنده و باطنی شیطان صفت دارد، خودشان را نشان دادند.

وی با بیان اینکه مسعود سلیمانی یکی از اساتید برجسته دانشگاه تربیت مدرس است، خاطرنشان کرد: وزیر علوم، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و یک سری از افراد علمی و اساتید دانشگاه در ایران اعتراضاتی را به اقدام آمریکا برای بازداشت استاد ایرانی داشته اند و ما نیز به عنوان اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس این رفتار خصمانه آمریکا و برخورد ناشایستی با آقای سلیمانی را محکوم می‌کنیم و حتماً با این قضیه هرگونه بتوانیم برخورد خواهیم کرد.

یادگاری تصریح کرد: آمریکا باید هرچه زوردتر استاد دانشگاه تربیت مدرس را از زندان آزاد کند. ما از رئیس‌جمهور کشورمان، مسئولان وزارت امور خارجه، مسئولان وزارت علوم و وزارت بهداشت و مسئولان دیگر دولت که می توانند برای آزادی آقای سلیمانی کاری کند هم درخواست می‌کنیم هر چه سریعتر در این رابطه عمل کرده و با قاطعیت به این مسئله برخورد کنند.


عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آقای سلیمانی هیچ مشکلی نداشته و فقط پیگیر مسائل علمی بوده و چنین رفتاری دوگانگی آمریکا را نشان می‌دهد. ما از دولتمردان خود می خواهیم پیگیری وضعیت این استاد دانشگاه باشند و آزادی وی را از آمریکا بخواهند.


ثبت: ۱۳۹۸/۴/۱۹