نسخه چاپی

حكم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز صادر شد

سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور حكم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز خبر داد.به گزارش نما سخنگوی قوه‌قضائیه از صدور حکم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا دستور بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه توسط رئیس دستگاه قضا صادر شده است یا خیر اظهار کرد: صدور دستور بازداشت از اختصاصات مقامات قضایی دادسراست نه رئیس قوه قضائیه و نه من به عنوان رئیس کل دادگستری. وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره صدور حکم پرونده پدیده شاندیز و صدور رای حبس ابد برای پهلوان متهم این پرونده گفت: در پرونده پدیده شاندیز حکم سنگین و مطولی صادر شده که حکم دست نویس حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ صفحه است. اجازه بدهید حکم فرایند قضایی را طی کند و ثبت دادنامه بشود و به امضا قاضی صادرکننده حکم برسد تا جزییات آن حتما اطلاع رسانی شود.
ثبت: ۱۳۹۸/۴/۲۶