نسخه چاپی

بخش خصوصی یكی از كلید‌های حل معضل بیكاری

بانك گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد یكی از عوامل مهم و تاثیرگذار ایجاد اشتغال جدید و پایدار در این مناطق است.

به گزارش نما، مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به اینکه روند پیشرفت پروژه‌ها در تمام بخش‌ها در مناطق آزاد علیرغم مشکلات و شرایط اقتصادی در کشور مطلوب ارزیابی می‌شود، گفت: در هفته دولت، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پروژه‌های متعددی را آماده افتتاح و بهره برداری کرده اند که در بخش‌های تولیدی، زیرساختی، عمرانی، خدماتی، آموزشی و گردشگری تعریف شده اند.

اخبار اقتصادی- او با تاکید بر اینکه همکاری بخش خصوصی با سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نقش موثری در پیشبرد اهداف این مناطق برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز دارد گفت: سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق آزاد یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار ایجاد اشتغال جدید و پایدار در این مناطق است و هر پروژه‌ای که در هفته دولت در این مناطق افتتاح می‌شود موجب اشتغالزایی بسیاری از بومیان مناطق خواهد شد.

مشاور رئیس جمهور، حجم سرمایه گذاری‌های داخلی انجام شده برای پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت در مناطق آزاد را حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این میزان سرمایه گذاری که عمدتا از سوی بخش خصوصی انجام شده برای سه هزار نفر در مناطق آزاد اشتغال ایجاده کرده است.

بانک همچنین میزان سرمایه گذاری خارجی در این پروژه‌ها را بیش از ۹ میلیون یورو در مناطق آزاد اعلام کرد.

او تاکید کرد: افتتاح بیش از ۱۰۰ پروژه در بخش‌های مختلف در این هفته نشان از آن دارد که مناطق آزاد اهداف و راهبرد‌هایی همچون جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زیرساخت‌ها و رونق فضای کسب و کار و به دنبال آن توسعه رویکرد‌های صادرات محوری را به صورت همزمان پیش برده اند.

مشاور رئیس جمهور به مهم‌ترین پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت در مناطق آزاد نیز اشاره کرد و گفت: پروژه‌های مناطق در چهار سرفصل توسعه زیرساخت شامل عمران و بهسازی محیط روستایی، توسعه و تکمیل بنادر، دوم: خدماتی و گردشگری و فناوری نوین، سوم: مجموعه‌های تولیدی از قبیل: انواع شناور فلزی، تولید محصولات پتروشیمی، پوشاک و لوازم آرایشی ـ بهداشتی و کشاورزی، محصولات گلخانه‌ای و پرورش آبزیان در این هفته در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به بهره برداری می‌رسند.


ثبت: ۱۳۹۸/۶/۳