شبنم نعمت‌زاده محاكمه می‌شود

شبنم نعمت‌زاده یكی از متهمان پرونده شركت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده محاكمه می‌شود.به گزارش نما، شبنم نعمت‌زاده از متهمان پرونده شرکت‌های دارویی دوشنبه هفته آینده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه می‌شود.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ثبت: ۱۳۹۸/۶/۱۷