ترفیع درجه رئیس پلیس پایتخت از سوی مقام معظم رهبری

با حكم رهبر انقلاب سردار رحیمی به مقام سرتیپ تمام نایل شد.

به گزارش نما، رهبر انقلاب در حکمی سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت را به درجه سرتیپ تمامی نائل کردند.
ثبت: ۱۳۹۸/۷/۱