كاریكاتور / سلام نظامی بازیكنان تیم ملی تركیه سوژه شد!

واكنش‌های منفی جهانی به سلام نظامی بازیكنان تیم ملی تركیه در حمایت از ارتش این كشور برای حمله به سوریه، سوژه كارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.
618168_701.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۷/۲۹