بقایی هامانه: تحریم‌های آمریكا علیه ایران جنایت علیه بشریت است

سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو تحریم‌های بانكی كه مانع اصلی فروش دارو و پانسمان مخصوص مورد نیاز بیماران پروانه‌ای است را جنایت علیه بشریت و نسل‌كشی خواند و خواستار محاكمه عاملان آن شد.


به گزارش نما، «اسماعیل بقایی هامانه» سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو، طی سخنانی در کنوانسیون منع سلاح‌های بیولوژیک، تحریم‌های ضد انسانی آمریکا علیه ملت ایران را نقض ماده ۱۰ این موافقتنامه برشمرد.

اخبار سیاسی- بقایی هامانه با تاکید بر اهمیت اجرای کنوانسیون در همه ابعاد آن، «همکاری بین‌المللی» از جمله تبادل فناوری و دانش برای بهره‌مندی همه کشورهای عضو از امکان استفاده از دانش بیولوژی برای مقاصد صلح آمیز را «رکن بسیار مهم» کنوانسیون عنوان کرد.
سفیر کشورمان در بخشی از سخنانش ضمن انتقاد شدید از تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، از بیماران پروانه‌ای به عنوان نمونه روشنی از قربانیان «آدم‌کشی» آمریکا تحت لوای تحریم اقتصادی نام برد.

بقایی هامانه تحریم‌های بانکی که مانع اصلی فروش دارو و پانسمان مخصوص مورد نیاز این بیماران بوده است را نوعی جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی توصیف کرد و خواستار محاکمه عاملان تحریم‌ها به جرم «آدم‌کشی» شد.
ثبت: ۱۳۹۸/۹/۱۳