عكس / بارش برف در تهران - هم اكنون

از ساعات اولیه امروز 29دی98 بارش برف در اكثر نقاط كشور شروع شده و همچنان ادامه دارد. عكس زیر بارش برف در تهران را نشان می دهد.
648714_797.jpg
ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹