نسخه چاپی

حكم جدید برای مدیرعامل مستعفی استقلال

مدیرعامل پیشین استقلال به عنوان مدیر جدید مجموعه ورزشی انقلاب منصوب شد.

به گزارش نما، با حکم حسن کریمی مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، امیرحسین فتحی مدیرعامل سابق استقلال به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب کرد تا جانشین سهیل یوسف نیا سرپرست این مجموعه شود. مراسم معارفه فتحی امروز در دفتر شرکت توسعه و تجهیز برگزار شد.

در طول چند وقت اخیر اخیر این سومین تغییر در مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب است. پیش از این علی اکبر شعبانلو سال گذشته حکم سرپرستی مجموعه انقلاب را گرفته بود و آبان ماه سالجاری جای خود را به سهیل یوسف نیا داد و حالا با حضور فتحی سومین تغییر را در طول یک سال اخیر در مجموعه انقلاب را شاهد هستیم.

همچنین طی حکم دیگری از سوی کریمی، هنرور به عنوان معاونت پشتیبانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب شد تا دومین تغییر در این مجموعه رخ دهد. پیش از هنرور، فتح اللهی معاونت پشتیبانی شرکت توسعه و تجهیز را بر عهده داشت.
منبع: فارس
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۸