اختصاصی نما:

مدیریت راهبردی برندسازی در ایران با كجاست ؟

روابط عمومی ها تداركاتی– تشریفاتی است و انتظار از آنها در حد نصب بنر و بستن چراغ و آویز تنزل پیدا كرده است !
دکتر محمد ولوی- عنوان روابط عمومی چند سالی است که به طور ویژه زینت بخش وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌های کشور شده است. اما متاسفانه روابط عمومی در ایران، بر خلاف بسیاری از کشورها به عنوان یک حرفه مدیریتی و فکری دیده نمی شود. روابط عمومی ها تدارکاتی– تشریفاتی است و انتظار از آنها در حد نصب بنر و بستن چراغ و آویز تنزل پیدا کرده است !

با تجربه بیش از دو دهه از متداول شدن روابط عمومی ها در کشور و مرور عملکرد این ادارات به نظر می رسد در سطح کلان بایستی در شیوه اداره روابط عمومی ها که حتی در شهرهای کوچک نیز عنوان بین الملل را با خود یدک می کشند تجدید نظر شود. این ادارات با تهی شدن از معنا کمتر به مفاهیم ارتباطات شبکه ای می پردازند. یک مدیر روابط عمومی در ایران، اختیار چندانی برای برنامه ریزی، نوآوری و اجرا ندارد و مدیران ارشد و مسئولین سازمان های دولتی و خصوصی هم اطلاع و آگاهی چندانی از وظایف، نظریات و کاربردهای آن ندارند

روابط عمومی در سطح شهرداری ها، استانداری ها و وزارتخانه ها باید به مغز متفکر طرح ریزی استراتژیک و راهبری نقشه استراتژی برندسازی هر منطقه تبدیل شوند.

بر این مبنا بایستی در سطوح مختلف منطقه ای از قبیل استان ها و شهرها یک شورای برند با محوریت روابط عمومی های شهرداری ها و استانداری ها شکل بگیرد. و روابط عمومی ها به مثابه مغز متفکر برندسازی برای یک منطقه با دخیل کردن تمامی عناصر و کنشگرهای موجود بصورت خلاقانه در رویدادهای مختلف برنامه ریزی و اقدام کنند. طبیعی است کنترل مبتنی بر عملکردهای واقعی و ارزیابی اثرسنجی مطوب بایستی توسط عوامل درونی و بیرونی در این شوراها صورت بپذیرد. در غیر اینصورت خروجی کار بصورت فرمالیته خواهد بود.

افزایش شأنیت مکان، ایجاد ارزش افزوده ناشی از برند مکان، افزایش جذب سرمایه، جذب طبقات خلاق، توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ساکنان به سبب درگیرشدن در فرایند برندسازی و همچنین ارتقاء کیفیتهای محیطی و .... باعث افزایش کیفیت زندگی و همچنین »حس دلبستگی« در ساکنان و »حس مکان« از معیارهایی است بایستی مورد ارزیابی قرار بگیرند.

رشد اینترنت و ابزارهای اجتماعی آن منجر به ایجاد فرصت های فراوان در حوزه ساخت و اطلاع رسانی برند شده است. تجربیات کاربران از مواجهه با برندهای مکانی و اخبار و اطلاعاتی که آنها از این طریق دریافت می کنند بیشترین تاثیر را بر ادراکات از برند دارد.

امروزه ارتباطات آنلاین بیشترین تاثیر را بر رفتار و تصمیمات مصرف کنندگان حوزه های مختلف و همچنین طرز تلقی افراد دارند.

عدم فعالیت و تولید محتوا به زبانهای عربی انگلیسی و ... باعث شده است با جستجوی نام شهرها و استانهای ایران نتایج خاصی به دست نیاید.

عمده خبرهایی که از طریق موتورهای جستجو به دست می آید نیز عمدتا بار منفی داراست.

در برند سازی برای ایجاد یک راهبرد برندسازی مکانی باید به سوالات ذیل پاسخ دهیم :

·ما که هستیم ؟ چه چیزی را باید از خود نشان دهیم ؟

·چه چیزی را می خواهیم به دست بیاوریم ؟ جامعه هدف چه کسانی هستند و پیشرفت خود را چگونه می سنجیم ؟

·چگونه به شیوه های خلاقانه و متقاعده کننده به مخاطبین دسترسی پیدا کنیم و با آنان تعامل برقرار نماییم ؟ چگونه به شکلی معتبر داستان شهرمان را نقل کنیم ؟

·چطور باید برنامه ها و اقدامات را برای به دست آوردن ثبات و یکدستی در ارتباطات سازمان دهی نمود ؟
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۹