توزیع بیش از ۶ هزار سهمیه المپیك

تاكنون بیش از ۶ هزار سهمیه برای بازی‌های المپیك ۲۰۲۰ توكیو توزیع شده است.
به گزارش نما، در حالی که ۶ ماه تا بازی‌های المپیک ۲۰۲۰ توکیو باقی مانده تا امروز ۶ هزار و ۳۱ ورزشکار جواز حضور در بازی‌ها را کسب کرده‌اند و ۴۵۰۰ سهمیه باقی مانده است.

ژاپن میزبان این دوره از بازی‌ها با ۴۹۴ سهمیه در صدر است و پس از آن آمریکا با ۳۹۶ سهمیه در رده دوم قرار دارد. استرالیا، انگلیس، چین به ترتیب با ۳۲۴، ۲۷۶ و ۲۶۸ سهمیه در رده‌های بعدی قرار دارند.

کاروان ورزشی ایران نیز ۴۱ سهمیه کسب کرده است.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۸