توییت مهاجرانی درباره مرگ آیت الله مایك در ماجرای انهدام هواپیمای آمریكایی!


به گزارش نما، سید عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات و مقیم لندن، در صفحه شخصی خود در توییتر درباره سرنگونی هواپیمای آمریکایی در افغانستان نوشت:

2704246.jpg

ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۸