نسخه چاپی

اختصاصی نما:

چند سوال پیرامون لیست پایداری

عکس خبري -چند سوال پيرامون ليست پايداري

با توجه به اینكه اگر بخواهند این حزب در فهرست ائتلاف قرار گیرند باید در فهرست های دیگر نباشند ، اكنون مشخص نیست كه ائتلاف این ۲۵ نفر را اخراج می‌كند یا بالاخره به تفاهم با پایداری می رسند یا به هر حال ۲۵ نفر خودشان از پایداری می خواهند كه آنها را در فهرست خودش نگذارد.

محمد حاجی- حزب پایداری بالاخره لیست جداگانه ای را منتشر کرد که با لیست ائتلاف 25 نفر مشترک هستند. پایداری از آغاز در شورای ائتلاف نیامد. حزب پایداری با ۲۵ نفر مشترک بین فهرست ۹۰ نفره، فهرست خود را مطرح کرده است.

با توجه به اینکه اگر بخواهند این حزب در فهرست ائتلاف قرار گیرند باید در فهرست های دیگر نباشند ، اکنون مشخص نیست که ائتلاف این ۲۵ نفر را اخراج می‌کند یا بالاخره به تفاهم با پایداری می رسند یا به هر حال ۲۵ نفر خودشان از پایداری می خواهند که آنها را در فهرست خودش نگذارد.

چند سوال پیش می آید که فهرست ۶۰ نفره پایداری آیا واقعاً شایسته ترین و اصلح برای مجلس یازدهم است؟ این مورد سوال جدی است که پایداری آیا معتقد است که بر اساس شاخصه ها اقدام کرده است و افراد را انتخاب کرده است؟ و فقط این افراد دارای شاخصه های پایداری هستند؟ حزب پایداری می تواند بگوید که در بین نامزدهای مجلس،افضل و اصلح تر از این افراد معرفی شده نیست؟ چرا آنها را معرفی نکرده است؟ آیا این فهرست که باید ۳۰ نفر را پایداری ها بدهند برای مجلس یازدهم می تواند خواسته های ملت و رهبر را اجرا کنند؟

آیا این فهرست، پایداری را در معرض گروهی عمل کردن قرار نمی دهد؟
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵