اختصاصی نما:

شورای ائتلاف در معرض امتحان

شورای ائتلاف پس از نظرسنجی بین 160 نفر یك فهرست ۹۰ نفره ارائه داده است.
شورای ائتلاف پس از نظرسنجی بین 160 نفر یک فهرست ۹۰ نفره ارائه داده است. این شورا تقریبا گسترده تر از پایداری فهرست داده است اما آنها هم در معرض امتحان هستند که آیا در فهرست ۳۰ نفره رعایت یک فهرست جامع و کامل را خواهند داشت یا فقط تشکیلاتی و گروهی افراد وابسته به خودشان را معرفی می‌کنند؟ به نظر می رسد باید تا هفته آینده حوصله کرد.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵