اختصاصی نما:

اختلاف اصلاح طلبان در سرلیستی

اصلاح طلبان با هم اختلاف نظر دارند و بیشتر می خواهند مجید انصاری را سر فهرست بگذارند ولی مشكل در این است كه مجید انصاری كه در این سال‌ها سعی كرده میانه كار را بگیرد و تعصب جناحی و جریانی خود را آشكار نكند.

گفته می شود در انتخاب سر فهرست ، اصلاح طلبان با هم اختلاف نظر دارند و بیشتر می خواهند مجید انصاری را سر فهرست بگذارند ولی مشکل در این است که مجید انصاری که در این سال‌ها سعی کرده میانه کار را بگیرد و تعصب جناحی و جریانی خود را آشکار نکند. از طرفی باید دید آیا با رئیس دولت اصلاحات با سرلیستی مجید انصاری که قبلا مخالفت هایی داشته همراه می‌شود یا نه؟ و اگر او با اینگونه اشخاص همراه شود آیا در جامعه ، فهرست اصلاح‌طلبان قابلیت رای حداقلی را هم خواهد داشت؟ درهر حال اصلاح طلبان هم دچار اختلافات درونی هستند.

ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵