نسخه چاپی

اختصاصی نما:

ترمز سیاست های غلط دولت روحانی كی كشیده می شود؟

عکس خبري -ترمز سياست هاي غلط دولت روحاني کي کشيده خواهد؟

دولت می توانست منطقی كردن قیمت بنزین را با روش صحیح و كم اثر بر هزینه های زندگی مردم اجرا كند. اما با روش های غلط و غافلگیر كردن مردم، تاخیر در اقدامات جبرانی موجب شد كه كشور دستخوش سواستفاده ی دشمنان خارجی شود.

از رهبر انقلاب بخاطر درایت در مدیریت جریان بنزین سپاسگزاریم. رهبر شجاع و هوشمندمان توطئه ی طراحی شده ی دشمنان ایران و اسلام را در اغتشاش های بظاهر اعتراضی، با تدبیر خنثی نمود و صف اشرار مورد حمایت صهیونیست ها و آمریکا را از اعتراض کنندگان جدا کرد برای نیروهای اطلاعاتی میدان باز شد تا سبکه ی باز سازی شده استکبار و مزدورانش را شناسایی کنند و زمینه ی مناسب برای نیروهای انتظامی در جمع کردن اشرار و اغتشاشگران آماده شد و بر عکس توطئه های عراق و لبنان که ماه هاست ادامه دارد در ایران ظرف 2 الی 3 روز پایان یافت. رهبر انقلاب مسئولان و دولت را فرمود که با تدابیر ویژه، گرانی های بی جهت را که در اثر اجرای غلط منطقی کردن قیمت بنزین ایجاد شده بود کنترل کنند اما دولت به این مهم توجه نکرد. از دولت می خواهیم سیاست های غلط را با یاری گرفتن از همه ی دلسوزان تجربه آموخته پایان دهد و عبرت ها را به کار گیرد.
دولت می توانست منطقی کردن قیمت بنزین را با روش صحیح و کم اثر بر هزینه های زندگی مردم اجرا کند. اما با روش های غلط و غافلگیر کردن مردم، تاخیر در اقدامات جبرانی موجب شد که کشور دستخوش سواستفاده ی دشمنان خارجی با توسل به عوامل داخلی آن ها در کشور شود دولت و جریان اصلاح طلب مسئول تمام این جریانات هستند.
واقعیت این است که آمریکا و صهیونیست دست از دشمنی با ما بر نمی دارند در همین اغتشاشات دو سه روزه حمایت آن ها از اشرار آشکار بود دولت که مسئول اداره کل امور کشور است باید همواره مراقب باشد که شبکه های پنهانی در ایران شکل نگیرد و مراقب باشد که توطئه ها به سر انجام نرسد و اغتشاش ها را به موقع مهار کند.
اگر دولتی به این مسئولیت ها عمل نکرد با روش های غلط در ارز، در قیمت اقلام مصرفی مردم، در امور داخلی و خارجی نارضایتی ها را دامنخواهد زد
آیا دولت با اصرار برای باقی ماندن در قدرت می خواهد ملت را به نابودی بکشد و هر روز بر مشکلات بیفزاید؟

ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶