اختصاصی نما:

مجلس در گام دوم انقلاب نیازمند نمایندگان انقلابی است

مجلس یازدهم مجلس گام دوم است. اگر انتخاب مردم، مجموعه كارآمد متعهد، در خط ولایت و با انگیزه ی خدمت به نظام و مردم، و داری ظرفیت ایجاد اعتماد و امید مردم باشد مشكلات فعلی را حل می كنند.
محمد هرندی - 10 دوره مجلس شورای اسلامی سراسر تجربه و عبرت برای همگان است.
در این 10 دوره  دو دوره آن اکثرا در اختیار خط التقاطی و جناح اصلاح طلبان بوده است .
نسل جوان که باید در انتخابات مجلس یازدهم آینده خودش و کشور را بسازد می تواند این دو دوره را مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار دهد و برای آینده، راه صحیح و پیشرفت و اقتدار و حل مشکلات را در پیش گیرد.
دو مجلس اول و دوم، مجلسی اصولی و با خط ولایت بود. در برابر خط بنی صدر و لیبرال ها و خطوط انحرافی. این مجلس توانست کارنامه ی درخشانی به یادگار بگذارد.
مجلس بعدی هم خدمات خوبی انجام داده اند. لکن در مجلس دهم به علت دسته بندی های داخلی موفقیت مهمی پدید نیامده است 
در مجلس دهم سه فراکسیون شکل یافته اند فراکسیون اصلاح طلبان، فراکسیون اصولگرایان، و فراکسیونی به نام مستقل و در کنار این سه فراکسیون افرادی هم هستند که جزء هیچکدام نیستند
پس از 4 سال عمر مجلس دهم، اکنون بر همگان نتیجه آن روشن است 
فراکسیون اصلاح طلبان آنچنان دچار مشکلات و ناکارآمدی و درگیری جناحی است که امروز خودشان هم اعتراف و اذعان دارند که کاری نکرده اند و مردم بشدت از آن ها ناراضی هستند.
تا کنون در چند نظر سنجی از مردم پرسیده شده که چه تعدادی از این مجموعه را می شناسید. پاسخ آن ها این است که نمی شناسیم. حتی عکس های 30 نفره ی تهران به مردم که نشان داده شد آنها را نشناختند فراکسیون مستقل نیز فقط در درون مجلس موثر است و کاری که توده ی مردم آن را بدانند و به این مجموعه علاقمند شوند از آن ها منعکس نشده است
فراکسیون اصولگرایان نیز به علت چند دستگی مجلس در وظایف نمایندگی انجام وظیفه کرده ولی باز اقدامات آن ها برای مردم ملموس نیست غیر از خط مقاومت و توجه به ارزش های انقلابی.
مجلس یازدهم مجلس گام دوم است. اگر انتخاب مردم، مجموعه کارآمد متعهد، در خط ولایت و با انگیزه ی خدمت به نظام و مردم، و داری ظرفیت ایجاد اعتماد و امید مردم باشد مشکلات فعلی را حل می کنند. پیشرفت را میسر می سازد سیاست های بیت المللی را مدیرانه و قوی می گرداند. همه با هم به فهرست ارزشگرایان رای دهیم...

ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۷