نسخه چاپی

اختصاصی نما:

تشكیل شورای اصولگرایی به شرط عملكرد درست باعث پیروزی در انتخابات مجلس می‌شود

عکس خبري -تشکيل شوراي اصولگرايي به شرط عملکرد درست باعث پيروزي در انتخابات مجلس مي‌شود

مجموعه ای اكنون به عنوان شورای ائتلاف فعالیت می كنند اگر بتوانند فهرستی جامع و اقناع كننده طیف، را تهیه كنند و از خواسته های پنهانی در جادهی عناصر و افراد دلخواه خود گذر كرده نگاه جمع نگر داشته باشند موفق خواهند بود.

در انتخابات پیش رو، اصلاح طلبان دچار مشکلات متعدد هستند که مهمترین آن نارضایتی عمیق مردم از آنها و سیاست ها و تفکرات غربزده آنهاست.
عملکرد دولت اصلاحات، و دولت اصلاح طلبان معتدل بقدری منفی است که طیف اصلاح طلب نه تنها نمی تواند دفاعی از عملکرد جناح اصلاح طلب اعم از افراطی و میانه رو و اعتدالی این جناح داشته باشد بلکه بخش بزرگی از اصلاح طلبان در تبری خود از اصلاحات و لزوم تغییر اساسی در اصلاح طلبان سخن می گویند.
اصلاح طلبان تنها امیدشان برای موفقیت نسبی و نه موفقیت کامل در انتخابات مجلس یازدهم، به تفرقه و کثرت فهرست در طیف اصولگرایان است.

طیف اصولگرایان پراکندگی درونی و ائتلاف خواهی
طیف اصولگرایان درباره انتخابات و فهرست انتخاباتی دچار پراکندگی درونی هستند ولی در کلان اصولگرایان به وحدت و ائتلاف عقیده دارند و تشکل ها و سلیقه های اصولگرایی اکثرا برای این ائتلاف کار می کنند.

حزب موتلفه ی اسلامی که نقش پایه ای در این طیف را دارد استراتژی خود را در این مرحله، "ائتلاف بزرگ" به (فهرست واحد بر مبنای شاخصه ها متناسب با مجلس یازدهم) که مجلس گام دوم است تعریف نمود و در این استراتژی تا کنون با همه ی گروه ها و سلائق در اصولگرایی با رویکرد وحدت حرکت نموده و در این هفته های پایانی تلاش بیشتری را انجام می دهد.

عقب ماندگان از وحدت
اکثر چهره ها و تشکل های بزرگ و کوچک این طیف نیز در این جهت حرکت می کنند هنوز دو الی سه تشکل هستند که ائتلاف و شعار "همه با هم" را قبول دارند، اما می خواهند نظرات و افراد مورد نظر آنها اکثریت را در فهرست واحد داشته باشند آن ها می دانند که فهرست جداگانه دادن برای حیثیت اجتماعی آن ها زیان آور است و فعلا بیشتر در حال چانه زنی هستند.
مجموعه ای اکنون به عنوان شورای ائتلاف فعالیت می کنند اگر بتوانند فهرستی جامع و اقناع کننده طیف، را تهیه کنند و از خواسته های پنهانی در جادهی عناصر و افراد دلخواه خود گذر کرده نگاه جمع نگر داشته باشند موفق خواهند بود.
بشرط آنکه این فهرست برای توده ی عظیم مردم که صاحبان اصلی آراء هستند اعتماد و امید بیاورند این ترکیب می تواند در مجلس گام دوم اهداف ترسیمی رهبری را برآورده سازد و مشکلات مردم به ویژه مشکلات اقتصادی را حل کند و کشور را به وحدت استفاده از همه ی نیروها برساند در آن صورت این فهرست رای بالایی خواهد آورد امید آنکه اصولگرایان و ارزشگرایان به دور از افراط و تفریط و منافع خودنگری به این فهرست اطمینان بخش دست یابند.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۱۸