اختصاصی نما:

ولایت‌پذیری دل نبستن به غرب است

ولایت‌پذیری دل نبستن به غرب است. طبق فرمایش قرآن مسلمانان دشمنان خدا، رسول و مؤمنین را دوست نگیرند و سرّشان را به آنها نگویند. این امر برای حفظ استقلال و امنیت جامعه اسلامی است
در این نوشتار سعی شده است جامعه نمونه اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی از دیدگاه قرآن بررسی شود. چنانچه به این نکات عمل شود جامعه آرمانی و نمونه اسلامی محقق خواهد شد که در 40 ساله دوم انقلاب اسلامی هم قابل استفاده و کاراست.
ایمان و تقوا اولین نکته در تحقق جامعه نمونه اسلامی است. بر جامعه‌ای که به ایمان و تقوا آراسته شود برکات نازل می‌شود. موضوع دوم در جامعه نمونه اسلامی امنیت است. خداوند در سوره انعام آیه 82 می‌فرماید جامعه‌ای که در آن ظلم نشود امن است. اینکه انسان نه به خودش ظلم کند و نه به دیگران. نکته سوم خانواده خوب است، چون خانواده‌ها هسته‌ها و سلول‌های جامعه هستند. خداوند در سوره تحریم آیه 6 می‌فرماید خودتان را حفظ کنید و تقوا بورزید و خانواده‌تان را هم حفظ کنید. همچنین در قرآن دعوت خانواده به نماز و صبر بر این موضوع تأکید شده است. موضوع چهارم تولی و تبری است که باید با دوستان خدا دوست باشیم و با دشمنان خدا دشمن. ولایت‌پذیری دل نبستن به غرب است. طبق فرمایش قرآن مسلمانان دشمنان خدا، رسول و مؤمنین را دوست نگیرند و سرّشان را به آنها نگویند. این امر برای حفظ استقلال و امنیت جامعه اسلامی است. امر به معروف و نهی از منکر نکته پنجم بحث ماست. خداوند در سوره آل‌عمران آیه 30 می‌فرماید گروهی را برای این کار قرار بدهید، چون جامعه را از آسیب‌ها حفظ می‌کند. موضوع ششم امید دادن به جامعه است. خداوند در سوره یوسف آیه 87 می‌فرماید از رحمت خدا مأیوس نشوید و امید داشته باشید، زیرا کسانی که ناامیدند کافرند. مقام معظم رهبری هر بار در بیاناتشان بر امید در جامعه تأکید می‌کنند، چون بعضی‌ها می‌خواهند امیدها را قطع کنند و این خواسته دشمن است که جامعه مأیوس شود تا زیر همه چیز بزند. نکته پنجم پرداخت‌ها و انفاقات مثل خمس، زکات و صدقات است که مؤثر در تأمین جامعه است. انفاق از ریشه لغوی نفق به معنی تونل و کانال می‌آید، یعنی گودال‌ها را پر کنیم و از لحاظ مسائل اقتصادی هم‌ترازی به وجود بیاید که تأکید زیادی بر آن شده است. ششمین موضوع استغفار است. خداوند در سوره هود آیه 52 می‌فرماید با استغفار و توبه خداوند باران رحمتش را بر سرتان می‌ریزد و قوتتان را زیاد می‌کند.
در آخر آنچه مهم است ولایت است. چنانچه جامعه‌ای همه موارد بالا را داشته باشد، اما ولی نداشته باشد نمی‌‌داند به کجا برود. باید ولی داشته باشیم و به ولایت الهی تمسک بجوییم. ولایت فقیه ولایت فقه است و ولی هرچه خدا، انبیا و اولیا گفته‌اند می‌گوید و باید به او تمسک بجوییم تا پیروز شویم. با تولایی که داشتیم و زیر سایه ولایت فقیه در این 40 سال توانستیم از مشکلاتی مثل جنگ، کودتاها و مسائل مختلف عبور کنیم. نمونه آخرش شهید قاسم سلیمانی است که از ولایت فقیه اطاعت و تبعیت و همه را دعوت به این امر می‌کند. او گزارش‌ها و نظراتش را می‌داد، اما نهایتاً امر ولی فقیه را اطاعت می‌کرد و معتقد است اطاعت از ولی فقیه برایش پیروزی می‌آورد.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰