ابوالفضل توكلی‌بینا در گفتگو با نما:

كسی كه رأی نمی دهد صلاحیت سهیم شدن در سرنوشت كشور را ندارد

حوادثی كه در این دوره به وجود آمده است نشان می‌دهد اگر مردم ما مراقبت نكنند دچار آسیب خوهند شد و افرادی كه رای نمی دهند باید بدانند كسی كه رأی ندهد صلاحیت ندارد خودش را در كشور سهیم بداند.
ابوالفضل توکلی‌بینا در خصوص حضور اصولگرایان با یک لیست و ضرورت شرکت در انتخابات گفت: با شرایط خاص کشور ضرورت دارد همه اصولگراها در انتخابات با یک لیست و یک صف به میدان بیایند.

توکلی بینا با تاکید بر این که کسی که رأی ندهد صلاحیت ندارد خودش را در کشور سهیم بداند گفت: حوادثی که در این دوره به وجود آمده است نشان می‌دهد اگر مردم ما مراقبت نکنند دچار آسیب خوهند شد و افرادی که رای نمی دهند باید بدانند کسی که رأی ندهد صلاحیت ندارد خودش را در کشور سهیم بداند.
وی افزود: ما وارد چهل و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی شده‌ایم. مردم خودشان را موظف به حفظ انقلاب اسلامی می‌دانند. حتی شرایط سخت اقتصادی مردم را محدود نمی‌کند و مردم در هر شرایطی که پیش می‌آید به میدان می‌آیند و پای انقلاب هستند. مردم در این 42 سال امتحانشان را پس داده‌اند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با تأکید بر ضرورت وحدت اصولگرایان اظهار کرد: اصولگرایان شبانه‌روز تلاش می‌کنند که با یک صف و یک لیست به میدان بیایند. اگر با لیست‌های متعدد وارد صحنه انتخابات شوند و این کار انجام شود کار بسیار اشتباهی خواهد بود چرا که. کشورمان در شرایطی است که اصولگرایان باید با یک لیست و وحدت خوب به میدان بیایند.

وی در ادامه گفت: آقایانی که خارج از این لیست به خاطر منیتشان می‌خواهند در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند و خودشان را نشان بدهند تعداد زیادی نیستند، ولی همان‌ها در مجموع به آرا لطمه می‌زنند. تلاش بر این است که این کار انجام نشود.

توکلی‌بینا در پایان خاطرنشان ساخت: اصولگرایان باید وحدت داشته باشند و بدانند اصلاحات کشور به دست همین اصولگرایان است و این اصولگرایان هستند که می‌توانند به میدان بیایند و مشکلات کشور را حل کنند.


ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰