نسخه چاپی

اختصاصی نما:

تكرار لجن پراكنی جریان اصلاحات

عکس خبري -تکرار لجن پراکني جريان اصلاحات

سخنان مهم آیت الله موحدی كرمانی درباره انتخابات از آن رو اهمیت دارد كه طی چند دوره انتخابات گذشته تا كنون جریانی می‌كوشد تا با اپوزیسیون‌نمایی و رفتارهای متمایز در حوزه كنش سیاسی و تحلیل‌های اجتماعی، برای رهایی از پاسخگویی به اشتباهات جریان خود، جریان رقیب را لجنمان كرده و از اشتباهات اندك آن برای بزرگ نمایی و آشوب استفاده نماید

محمد سقایی- آیت الله موحدی کرمانی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در خطبه ی نماز جمعه ی تهران از رای دهندگان خواست «لیستی» رای ندهند. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه تهران به انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: «بدانید خداوند امر کرده که امانت ها را به صاحبان شان دهید و بیدار باشید و همین طور یک لیست را نگاه نکنید. روز قیامت باید جواب دهیم که به چه کسی رای دادیم. به دنبال خدمتگزاری است یا جیبش را پر کند یا قوم و خویشش را به سر کار بیاورد.»
آیت الله موحدی کرمانی ادامه داد: «آقایان گول وعده ها و شعارها را نخورید. ما از شعارهای دروغین خسته شده ایم. در شناخت افراد بسیار تحقیق و سعی کنید و اگر خودتان نمی توانید از افراد معتمد سوال کنید، لیستی رای ندهید! هر کس را بر اساس ویژگی های خودش بشناسید. کسانی را که سابقه درخشان دارند، انتخاب کنید و حتما پای صندوق ها حضور پیدا کنید
سخنان آیت الله موحدی کرمانی درباره انتخابات از آن رو اهمیت دارد که طی چند دوره انتخابات گذشته تاکنون جریانی می‌کوشد تا با اپوزیسیون‌نمایی و رفتارهای متمایز در حوزه کنش سیاسی و تحلیل‌های اجتماعی، برای رهایی از پاسخگویی به اشتباهات جریان خود، جریان رقیب را لجن مان کرده و از اشتباهات اندک آن برای بزرگ نمایی و آشوب استفاده نماید آنها می‌خواهند آرای بخش معترض و ناراضی جامعه را با ایجاد دوقطبی بین خودشان و نظام، به سمت جریان سیاسی مورد نظر خودشان سرازیر کنند بنابراین تحلیل های متفاوتی را ز سخنان آیت الله موحدی کرمانی ارائه دادند که چندان مطابق با واقعیت نبود در واقع نظر اصلی آیت الله موحدی بر این است که مردم چشم بسته به هر فهرستی رای ندهند. افراد معرفی شده را بررسی کنند و شایسته ترین آن ها را برای مجلس یازدهم انتخاب کنند و به افرادی رای دهند که مشکلات مردم را حل کرده و انسان هایی پاکدست و کارآمد باشند ولی اگر فهرستی را خودشان قبول داشتند یا حمایت کنندگان آن فهرست را قبول داشتند به همان فهرست رای دهند.
اما عده ای از این سخنان به نفع جریان خود سوء استفاده کردند واقعیت این است که هیچ کس بازیگران سیاسی کشور را از داشتن افکار خاص خود نهی نکرده است، اما معنایی ندارد از یک سو به ارکان ساختاری نظام تهمت زده شود و نسبت ناروا داد و موضوع مهمی به نام انتخابات را با تعابیر نادرست دیگری خطاب قرار داد و از دیگر سو تمام تلاش‌ها برای به دست آوردن قدرت و مناصب حکومتی باشد؛ بماند که این گروه در این سال‌ها برنده بسیاری از انتخابات‌هایی بودند که اکنون از آن به نام تشریفات یاد می‌کنند!

ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰