هوای تهران در ۲۳ بهمن ماه؛ در شرایط قابل قبول قرار دارد

هوای پایتخت با شاخص ۵۴ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش نما، کیفیت هوای تهران امروز چهارشنبه (۲۳ بهمن ماه) با شاخص ۵۴ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

اخبار اجتماعی - هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص ۴۴ در شرایط پاک قرار داشت.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳