نسخه چاپی

علی عباس‌پور طهرانی‌فرد در گفتگو با نما:

اهداف حزب برای نامزد حزبی اولویت دارد

عکس خبري -اهداف حزب براي نامزد حزبي اولويت دارد

نامزد حزبی باید به اصول و تصمیمات حزب پایبند باشد و بعد از ورود به مجلس برنامه‌هایش را مطابق خط مشی حزب تنظیم كند.
در شرایط انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و بحث اهمیت حزب و پشتیبانی آن از نامزد حزبی خبرنگار نما با علی عباس‌پور طهرانی‌فرد، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در این خصوص به گفتگو پرداخت که متن آن را در ذیل می‌خوانید.


نامزد و نماینده حزبی چه ویژگی‌هایی در مقایسه با نامزد و نماینده غیر حزبی دارد؟

نامزد حزبی باید به اصول و تصمیمات حزب پایبند باشد و بعد از ورود به مجلس برنامه‌هایش را مطابق خط مشی حزب تنظیم کند. طرح، پیشنهاد یا لایحه مطرح شده در مجلس را با نظر کارشناسی در حزب بررسی کند و تصمیمش را بر اساس نظر حزب تنظیم کند و در مجلس به آن رأی بدهد. با توجه به گستردگی وظیفه نمایندگی در نظارت بر همه دستگاه‌ها نظارت می‌تواند از طریق حزب ـ که خود حزب گسترده است ـ انجام شود. اگر مشکلی در دستگاهی دیده می‌شود نماینده حزبی نظرات حزب را در بُعد نظارتی راجع به آن دستگاه اجرایی از طریق مقررات و ضوابط در مجلس که می‌تواند در مجلس مطرح شود، در مجلس مطرح و پیگیری کند.

در خصوص اسناد بالادستی کشور چطور؟

در باره اسناد بالادستی کشور و شرایطی که به وجود می‌آید نماینده حزبی می‌تواند با کمک حزب برای پیاده کردن آن اسناد کلان و اصول کلی طرحی را تهیه و طرح را در مجلس پیگیری و نظارت کند که آن اصول کلی در مجلس به تصویب برسد. اینها باید قوانینی باشند که دولت را به سمت اجرای این اصول هدایت کند. مثلاً اقتصاد مقاومتی یا اصولی که در گام دوم انقلاب اسلامی مطرح شده‌اند.


چرا نامزد حزبی به نامزد غیر حزبی ارجحیت دارد؟

کسی که به حزبی می‌پیوندد تفکرات آن حزب را دارد و آن تفکر را بر دیگر تفکرها ترجیح می‌دهد. حزب بر اساس تفکرش نامزدهایی را انتخاب می‌کند و به آنها اطمینان دارد. اینها مدافع خط مشی، اساسنامه و مرامنامه حزب هستند. نامزد غیر حزبی یا معتقد به مرامنامه حزب نیست یا حتی ممکن است معتقد باشد، اما چون عضو حزب نیست پایبند به آن نیست. اهداف حزب برای نامزد و نماینده حزبی ارجح است.

پشتوانه حزبی چه کمکی به نامزد و نماینده حزبی می‌کند؟

نماینده حزبی با کمک کارشناسان و خطوط فکری حزب و با استفاده از برنامه‌های حزب برنامه‌ها و طرح‌های لازم را تهیه و در مجلس پیاده می‌کند که تبدیل به قانون شود. حزب با سازماندهی و گستردگی در تشکیلاتش می‌تواند توجیه خوبی برای طرفدارانش باشد تا به نامزد حزب رأی بدهند. حزب با شبکه گسترده‌اش می‌تواند نامزدهای همفکر و هم‌جهت را پشتیبانی کند تا در مجلس حضور یابند. وقتی مجموعه‌ یا گروهی از افراد همفکر با یک خط مشی و نگاه واحد به امور که منطبق بر مرامنامه و اساسنامه حزب است در جایگاه نمایندگی مجلس قرار می‌گیرند می‌توانند بسیار تأثیرگذار باشند. حزب سعی کند کاندیداهایش را برای اجرای اهداف حزب که در مرامنامه و اساسنامه‌اش تبیین و مشخص شده است به مجلس بفرستد و از آنها پشتیبانی کند.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶