نسخه چاپی

محرومیت نقل و انتقالاتی باشگاه سایپا

با اعلام كمیته وضعیت بازیكنان فدراسیون فوتبال، پنجره ۲ دوره از نقل و انتقالات باشگاه سایپا بسته شد.


به گزارش نما، در پی شکایت باشگاه شاهین شهرداری بوشهر از باشگاه سایپا ، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام کرد: باشگاه ساپیا از ثبت قرارداد با هر بازیکن جدیدی (اعم از بازیکن داخلی و بین المللی) به مدت ۲ دوره زمانی کامل و متوالی نقل و انتقالات محروم شد. همچنین محمد صادق بارانی به محرومیت چهار ماهه از شرکت در بازی‌های رسمی (اعم از باشگاهی و ملی) محکوم شد.

اخبار ورزشی- باشگاه سایپا و صادق بارانی به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت غرامت و پرداخت مبلغ ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و مبلغ ۱۴ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال مابه التفات بابت هزینه دادرسی در حق فدراسیون فوتبال محکوم شد.

*براساس رای صادر شده در پرونده شکایت باشگاه ذوب آهن از استقلال تهران در خصوص امیر ارسلان مطهری، کمیته وضعیت پس از بررسی پرونده دعوای خواهان را رد.

آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدید نظرخواهی خواهد بود.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰