نسخه چاپی

كیومرث هاشمی در گفتگو با نما:

اولویت اصلی ورزش كشور تدوین قانون جامع است

عکس خبري -اولويت اصلي ورزش کشور تدوين قانون جامع ورزش کشور است

كیومرث هاشمی، كارشناس مسائل ورزشی، اولویت اصلی ورزش كشور را تدوین قانون جامع در این باره مطرح كرد و گفت: تمامی موضوعات و دستگاه‌های متولی ورزش كشور باید در قانون جامع دیده شوند و در كنار آنها وظایف هر كدام از دستگاه‌ها تعریف شود.

کیومرث هاشمی، کارشناس مسائل ورزشی، اولویت اصلی ورزش کشور را تدوین قانون جامع در این باره مطرح کرد و گفت: تمامی موضوعات و دستگاه‌های متولی ورزش کشور باید در قانون جامع دیده شوند و در کنار آنها وظایف هر کدام از دستگاه‌ها تعریف شود.
وی در ادامه افزود: وقتی وظایف دستگاه‌ها به شکل قانون در آمد طبعاً مسؤولین ذیربط باید در برابر قانون پاسخگو باشند و کارها را پیش ببرند.
این کارشناس مسائل ورزشی اظهار کرد: قانون ورزش کشور مربوط به سال 1350 است. البته اخیراً قانون ورزش کشور نوشته شده، اما منظورم قانون جامع ورزش است که همه موارد حتی موارد کوچک ورزش کشور در آن دیده شود و از این بابت نگرانی وجود نداشته باشند.
وی تأکید کرد: در این قانون بُعد حقوقی، زیرساخت‌های ورزش کشور در بحث ورزش‌های مختلف قهرمانی و همگانی، ورزش تربیتی و حرفه‌ای مشخص شود تا دستگاه‌های متولی ورزش و کسانی که در ورزش فعالیت می‌کنند بدانند چه کارهایی بایستی انجام بدهند.
هاشمی اشاره کرد: در قانون فدراسیون شغل تعریف شده است، در صورتی که در دنیا فدراسیون شغل نیست و فدراسیون‌ها باید از این وضعیت خارج شوند.
وی در خصوص حمایت از پیشکسوتان عرصه ورزش خاطرنشان کرد: ما اعتقاد داریم از ظرفیت تمامی پیشکسوتان و خاک‌خوردگان ورزش در بخش‌های مختلف باید استفاده شود. مثلاً از نگاه و تجربه مدیریتی پیشکسوتانی که کار مدیریتی کرده‌اند استفاده شود. همچنین از ظرفیت پیشکسوتانی که در بخش غیر مدیریتی هستند می‌توان در بخش‌های مختلف ورزش کشور استفاده کرد.
این کارشناس مسائل ورزشی تأکید کرد: ما اعتقاد داریم پیشکسوتان سرمایه‌هایی هستند که باید حفظ شوند، در غیر این‌صورت دچار مشکل خواهیم شد.
وی اضافه کرد: در دنیا جایگاهی برای پیشکسوتان تعریف شده است. هر چند در شرایط موجود برای پیشکسوتان صندوقی را ایجاد کرده‌اند که این فقط بحث مادی قضیه است، اما آنچه مد نظر است بحث معنوی و حمایت از پیشکسوتان و رعایت حرمت این عزیزان است.
ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱