جلسه فوری ستاد ملی مبارزه با كرونا با حضور رئیس جمهور

ستاد ملی مبارزه با كرونا با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دائمی این ستاد تشكیل جلسه داد.

به گزارش نما، ستاد ملی مبارزه با کرونا با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دائمی این ستاد تشکیل جلسه داد.

ستاد ملی مبارزه با کرونا صبح امروز سه شنبه 5 فروردین با حضور رئیس‌جمهور و اعضای دائمی این ستاد تشکیل جلسه داد.
ثبت: ۱۳۹۹/۱/۵