تشكر تمام قد محمدرضا گلزار از كادر درمان+عكس

محكرضا گلزار سوپر استار سینمای ایران طرحی در اینستاگرام در تشكر از كادر درمان منتشر كرد.

به گزارش نما محمد رضا گلزار با انتشار این عکس نوشت: هیچی نمی‌تونه از عزت ، شرف و ماندگاری‌ تصمیم شما در طول تاریخ کم کنه

تمام قد ممنونم و متشکر
ثبت: ۱۳۹۹/۱/۵