عكس/ آتش زدن مسجدی در انگلیس

یك مسجد متعلق به مركزی اسلامی در منچستر، شب گذشته به آتش كشیده شد و چندین كلاس درسی آن كاملا از بین رفت اما هیچ كس از این حادثه آسیب ندیده است.

به گزارش نما ، لیس منچستر گفته است حادثه آتش‌سوزی در این مسجد مشکوک بوده و تحقیقات درباره آن در جریان است، گرچه در آن زمان هیچ کس داخل مسجد نبود و هیچ فردی آسیب ندیده‌است اما برخی گزارش‌هاحاکی از حمله افرادی و عمدی بودن واقعه آتش‌سوزی است.

1991344.jpg

ثبت: ۱۳۹۶/۴/۲۶