نسخه چاپی

پورمختار:بحث بورسیه درهمه دولت ها بوده است

بورس داده شده به این افراد بلامانع بوده و وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرایط تحصیلی آنهاست.

به گزارش نما به نقل از خراسان، رييس کميسيون اصل ۹۰ مجلس هفته قبل اعلام کرد که در نامه اي به وزير علوم به صورت رسمي نظر کميسيون اصل ۹۰ درباره بورسيه ها اينگونه اعلام شد که بورسيه هاي اعطا شده قانوني است و روال اعطاي بورسيه ها در پيش گرفته شود.

محمد پورمختار رئيس کميسيون اصل ۹۰ همچنين از ارسال اين پرونده به وزارت علوم خبر داد و در عين حال افزود : بورس داده شده به اين افراد بلامانع بوده و وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرايط تحصيلي آنهاست. اين گزارش واکنش هايي را برانگيخت ازجمله مهدي دواتگري عضو کميسيون امنيت ملي مجلس به ايلنا گفت: آنچه که آقاي پورمختار در اين نامه نوشته اند، خلاف قانون و خارج از اختيارات کميسيون اصل ۹۰ است. قانون سه وظيفه براي کميسيون اصل ۹۰ مشخص کرده و آن مراجعه، مکاتبه و توضيح خواستن از سازمان ها يا وزارتخانه ها است؛ اما متاسفانه آنچه که آقاي پورمختار در نامه خودش خطاب به وزارت علوم نوشته دستورالعمل و به نوعي حکم صادر کرده، در حالي که ايشان وظيفه صدور حکم ندارد.دواتگري ادامه داد: اين صدور حکم در جايي از نامه صورت گرفته که گفته شده «وزارت علوم موظف به فراهم آوردن شرايط تحصيلي اين افراد است و بايد اقدامات لازم را در اين راستا انجام دهد».

وي با اشاره به اينکه دست هاي پنهاني براي بسته شدن پرونده بورسيه هاي غيرقانوني و مسکوت ماندن آن وجود دارد، اضافه کرد: در اينجا اين سوال را مي پرسم که ما بايد اين گونه از نخبگان کشور حمايت کنيم؟! در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر پشت کنکوري داريم که در انتظار تحصيل در دانشگاه هاي کشور هستند، اما در مقابل شاهد بوديم که افرادي بدون آزمون آمدند و بورسيه غيرقانوني گرفتند.

اما پورمختار رئيس کميسيون اصل ۹۰ تاکيد مي کند: اعطاي بخشي از اين بورسيه ها از جمله درباره کبر سن و معدل بر اساس قانون انجام شده و خلاف نيست زيرا بر اساس قوانين از جمله قانون اعزام و آيين نامه هاي اجرايي اين قانون، اختيارات شوراي مرکزي بورس و اختيارات وزير، تمام اختيارات بورسيه ها به شوراي بورس و وزير علوم واگذار شده است؛ لذا تعيين شرايط و ضوابط متقاضيان بر عهده آنهاست و نمي توان از آنها ايراد گرفت که چرا معدل سن پذيرفته شدگان بالا يا پايين گرفته شده است. قانون به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم اجازه داده هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند.

نظر شما در اين باره که تعدادي از نمايندگان گزارش کميسيون اصل نود را غير قانوني اعلام کرده اند چيست ؟

واکنش ها فقط از سوي آقاي دواتگري بود چون عضو کميته پيگيري بورسيه ها بود.ايشان فکر مي کند زحماتش در کميته هدر رفته است . خودم هم عضو کميته بودم و در جلسه ها حاضر مي شوم البته من به اندازه ايشان وقت نگذاشتم که نگران هدر رفتن وقتم باشم به علاوه اين که اين موضوع قوانين متعدد و روشني دارد و هم ضمانت اجرا دارد و هم لازم اجرا است حالا آقاي دواتگري نظري دارد و نظر ايشان محترم است ولي کميسيون اصل نود کار خودش را براساس اختيارات قانوني انجام مي دهد.

کميسيون اصل نود به موضوع بورسيه ها رسيدگي مي کرد يا به شکايت هاي ارسالي از سوي کساني که درباره بورسيه هايشان ايراد وارد شده است؟

به شکايت ها رسيدگي کرده است .

يعني هزار و هشتصد نفر که به بورسيه هايشان ايراد وارد شده شکايت کرده اند؟

هزار و هشت صد نفر نيستند بلکه بيش از ۶۰۰ نفر هستند.

کميسيون همه اين ۶۰۰ پرونده را بررسي کرده است؟

نه ما تک تک بررسي نکرديم بلکه کمي و درباره طرز کار وزارت علوم در اعطاي بورسيه کار کرديم کميسيون هم به خوبي اعطاي بورسيه ها را در دولت گذشته و هم شيوه رسيدگي موضوع بورسيه ها را در دولت فعلي بررسي کرده است.

بنابر بررسي هاي کميسيون اصل نود اعطاي بورسيه تخلف نبوده و درست بوده است؟

بله درست بوده وزارت علوم براساس اختيارات قانوني تصميم گرفته اند.حالا اينکه کساني فکر مي کنند وزارت علوم اشتباه کرده ، رانت ايجاد کرده يا به هر دليل ديگري اينها را بورس کرد، اين فقط يک نظر است.اما آن چيزي که مهم است قانون به وزارت علوم و شوراي مرکزي وزارت علوم اختيار داده که تصميم بگيرند و براي اعطاي بورسيه تعيين شرايط کنند.اين موضوع درباره وزارت علوم فعلي هم صدق مي کند.

قانون به وزير علوم و شوراي مرکزي بورس اختيار داده که براي بورسيه دادن شرايط تعيين و تعريف کنند و کسي هم نمي تواند به آن اعتراض کند.

آيا کميسيون اصل نود بر تمامي پيگيري هاي کميته پيگيري بورسيه ها ي غيرقانوني خط بطلان کشيده است؟

نه همه آن ها .حداقل درباره کساني که کسر معدل و يا کبر سني داشته اند اين بورسيه قانوني است چون تصميم اعطاي بورس با اين شرايط يعني کبر سن و کسر معدل با اختيار قانوني شوراي بورس بوده است . اما تصميم کميته را درباره کساني که اظهارات خلاف ارائه کرده اند محترم مي شمريم و ورودي نداريم يا درباره ۵۰۰ نفر مربيان پيماني که بايد از دانشگاه هاي مربوطه شان مجوز بگيرند.

نگاه ما مرّ قانون است حالا آقايان ممکن است براساس سلايق به مسائل توجه کنند ما به سلايق احترام مي گذاريم اما ملاک ما قانون است .

بررسي هايي که در کميته بورسيه ها انجام شده را دقيق مي دانيد؟

در جلساتي که خود من حضور داشتم دقيق بوده و حساسيت داشتم که از قواعد و ضوابط تعيين شده چيزي عدول نشده باشد.

به نظر شما ضوابط رعايت شده بود؟

موضوع اين است که اين کار با اختيار و تشخيص وزير علوم و شوراي بورس انجام شده نيازي به بررسي نبوده و آنها تشخيص دادند ، بنابراين بورسي که داده شده طبق اختيارات قانوني بوده است و نمي توانيم بگوييم که غيرقانوني بوده و تخلفي انجام گرفته است. اگر رانتي هم باشد قانوني است. رانت قانوني يعني آن چيزي که قانون اجازه داده به شوراي مرکزي بورس و وزير علوم که هر کسي را که خواستند براي بورس انتخاب کنند. البته اصلا اين رانت نيست من مي گويم رانت چون شما مي گوييد .رانت اين اختياري است که قانونگذار به وزير علوم و شوراي بورس داده است مگر اين که قانون اصلاح شود و تا زماني که قانون اصلاح نشود اين اختيار وجود دارد.

آيا اين در همه دولت ها صادق است؟

اين براي همه دولت ها و وزارت علوم آن دولت صدق مي کند.دولت فعلي هم مي تواند استفاده کند و حتي نمي تواند به آن ايراد بگيرد.

اين قانوني که مي گوييد چيست؟

قانون اعزام دانشجو به خارج که مصوب مجلس است و شامل آيين نامه هاي اجرايي، دستورالعمل ها، اختيارات شوراي مرکزي بورس و وزير علوم است .

گفته شد تعدادي از نمايندگان از اين رانت و يا اختيار قانوني که شما مي فرماييد استفاده کرده اند آيا اين گفته درست است؟

بعضا بوده البته ممکن است در دوره نمايندگي آنها نبوده باشد اين نمايندگان هم شامل اين موضوع مي شوند.

تعداد اين نمايندگان چند نفر هستند؟

آمار دقيقي ندارم.

آيا اينها از همکاران شما هستند و در مجلس حضور دارند؟

بله برخي از آنها را مي شناسم و در مجلس هم حضور دارند.

اين نمايندگان که از رانت استفاده کرده اند دفاعي هم داشته اند ؟

بله، آمدند و از خود دفاع کردند.

چه نهادي تصميم گيري هاي نهايي را درباره اين پرونده انجام مي دهد؟

نهاد مشخصي نيست.

آيا نهادهايي مثل ديوان محاسبات ،سازمان بازرسي کل کشور، قوه قضاييه يا وزارت علوم در اين باره تصميم گيري مي کنند؟

در قانون هيچ نهاد و جايگاهي تعريف نشده که درباره بورسيه ها تجديدنظر بکند حتي اگر وزارت علوم درباره اين بورسيه ها تجديد نظر و آنها را لغو کند خارج از اختياراتش است از طرف ديگر ممکن است وزير ديگر در وزارت علوم مصوبات اين دوره را هم باطل کند.به هر حال برخي از تصميم ها به مذاق خيلي ها خوش نمي آيد حتي خود من با برخي تصميم ها موافق نيستم ولي نمي توانم روي ديدگاه هاي شخصي نظر بدهم تصميم هاي شوراي مرکزي بورس و وزير علوم وقت قانوني و طبق اختياراتشان بوده است.

۱۳۹۴/۲/۷

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: