نسخه چاپی

كارگران قرارداد سفید امضا نكنند!

رییس اتحادیه كارگران قراردادی و پیمانی كشور از كارگران خواست تا در صورت مواجهه با قراردادهای سفید امضا به ادارات كار گزارش كنند و تاكید كرد: تا زمانی كه دولت و كارفرمایان در بحث قراردادهای كار به توافق نرسند، جذب نیرو در بازار كار امكانپذیر نخواهد بود.

به گزارش نما به نقل از ایسنا: رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور از کارگران خواست تا در صورت مواجهه با قراردادهای سفید امضا به ادارات کار گزارش کنند و تاکید کرد: تا زمانی که دولت و کارفرمایان در بحث قراردادهای کار به توافق نرسند، جذب نیرو در بازار کار امکانپذیر نخواهد بود.

فتح الله بیات گفت: در حال حاضر امنیت شغلی مهمترین دغدغه نیروی کار است و اگر دولت یک میلیون شغل هم ایجاد کند تا زمانی که امنیت شغلی ایجاد نشود و نیروی کار ضمانت شغلی نداشته باشد نمی‌توان اظهار امیدواری کرد.

وی ادامه داد: دولت، کارگر و کارفرما باید در بحث قراردادها به تفاهم برسند تا هم جذب نیروی کار صورت گیرد و هم امنیت شغلی تامین شود.

به گفته بیات، در حال حاضر هزینه گزافی برای ایجاد شغل صورت می‌گیرد تا نیروهای کار جذب بازار کار شوند ولی متاسفانه نمی‌توان آنها را بعد از چند ماه حفظ کرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به مقابله وزارت کار با قراردادهای سفید امضا، گفت: در بحث ساماندهی قراردادهای کار، بخشنامه شماره 40 روابط کار از سوی معاون روابط کار صادر شد اما 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد چرا که کارفرمایان زیر بار نرفتند بنابر این تا زمانی که دولت و کارفرمایان در این خصوص به توافق نرسند و در بحث قراردادهای کار همکاری نکنند امنیت شغلی کارگران تامین نخواهد شد.

وی در عین حال از کارگران کشور خواست تا در صورتی که با قرارداد سفید امضای کارفرما مواجه شدند از بستن آن خودداری کرده و با مراجعه به ادارات کار موضوع را گزارش کنند تا بازرسان کار وارد عمل شوند.

۱۳۹۴/۷/۲۱

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: