نسخه چاپی

پیشنهاد 3 ساعته شدن درس ورزش

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به بیان موضوعات مختلفی در حیطه ورزش مدارس از جمله وضعیت نیروی تربیت بدنی در مدارس، طرح‌هایی چون المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای، طرح "حیاط پویا، حیات پایا"، كانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای، وضعیت ساعات درس تربیت بدنی، تمركز بر مدرسه محوری پرداخت.

به گزارش نما به نقل از ایسنا: معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به بیان موضوعات مختلفی در حیطه ورزش مدارس از جمله وضعیت نیروی تربیت بدنی در مدارس، طرح‌هایی چون المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای، طرح "حیاط پویا، حیات پایا"، کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای، وضعیت ساعات درس تربیت بدنی، تمرکز بر مدرسه محوری پرداخت و خبرهای تازه‌ای داشت که از جمله آنها می‌توان به اضافه شدن مسابقات مادر- دختر، پدر پسر و معلمان به المپیادهای درون مدرسه‌ای اشاره کرد.

مهرزاد حمیدی با بیان اینکه ماموریت‌های معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش در قالب ساختارش نمود یافته است گفت: در دفتر تربیت بدنی فعالیت‌های ساعت درس تربیت بدنی و ورزش درون مدرسه‌ای سامان پیدا می‌کند. بحث نیروی انسانی، محتوا و فعالیت‌های فوق برنامه‌ای درون مدرسه مرتبط با ورزش در این دفتر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در دفتر سلامت و تندرستی معاونت مسائل مربوط به بهداشت و سلامت دانش آموزان را پیگیری می‌کنیم و سیاست گذاری این مسائل از بهداشت فردی، بهداشت محیط و مسائل زیست محیطی گرفته تا مسائل ایمنی مدارس در اینجا انجام می‌شود. در دفتر مراقبت از آسیب‌های اجتماعی نیز تلاش بر این است که با یک نهضت ملی فرهنگی و اطلاع رسانی دانش آموزان را توانمند کنیم تا بتوانند از خود در برابر آسیب‌های اجتماعی محافظت کنند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سیاست‌ها و رویکردهایی را تبیین کرده‌ایم تا فعالیت‌های ما با نظم و سامان بیشتری دنبال شود اظهار کرد: نخستین سیاست ما برنامه محوری، سپس مدرسه محوری و بعد فراگیری است؛ به این منظور که قشر وسیعی از دانش آموزان را تحت پوشش برنامه‌های خود ببریم. کیفیت محوری به منظور ایجاد رضایت در دانش آموزان نیز دنبال می‌شود و در نهایت علمی و تخصصی بودن برنامه‌ها را در پیش برد سیاست‌های خود مدنظر داریم.

حمیدی ادامه داد: تلاش می‌کنیم تا صدای ما به مدارس برسد و با شعار به مدرسه باز می‌گردیم مسائل را مدرسه محورانه دنبال کنیم.

فعالیت 33 هزار دبیر تربیت بدنی در مدارس

حمیدی از فعالیت 33 هزار دبیر تربیت بدنی در مدارس خبر داد و گفت: راهنمای درس تربیت بدنی را تنظیم کرده‌ایم. در درس تربیت بدنی به جای آنکه دانش آموز کتاب داشته باشد معلم‌ها کتاب راهنما دارند.

وضعیت کمبود نیروی تربیت بدنی در مدارس

وی درباره کمبود نیروی تربیت بدنی در مدارس نیز گفت: در آزمون استخدامی اخیر آموزش و پرورش 200 سهمیه به تربیت بدنی اختصاص داده شده بود که از سال آینده به مجموعه معلمان ما اضافه می‌شود البته برای جبران کمبود از نیروهای حق التدریس جدید در استان‌ها به تناوب استفاده می‌کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه مشکل کمبود نیرو در کلاس‌های درس تربیت بدنی را با اضافه کار معلمان موجود و جذب حق التدریس برطرف می‌کنیم گفت: البته باید در نظر داشت که شرایط احراز دبیر تربیت بدنی متفاوت است و این دبیر باید حتما تخصص تربیت بدنی داشته باشد.

پیشنهاد سه ساعته شدن درس تربیت بدنی

حمیدی درباره وضعیت ورزش مدارس در برنامه ششم توسعه نیز گفت: برای مدارس ابتدایی در برنامه ششم توسعه سه ساعت درس تربیت بدنی پیشنهاد شده است. ما اکنون کلاس‌های دو ساعته تربیت بدنی را داریم و پروژه‌هایی را با جمعیت هدف 13 میلیونی دانش آموزان پیش می‌بریم. امروز المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای، نشاط را در مدارس ایجاد کرده‌اند.

وی ادامه داد: سال گذشته 3.5 میلیون دانش آموز تحت پوشش برنامه المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای قرار گرفتند. امسال هدف گذاری کرده‌ایم تا چهار میلیون دانش آموز در این طرح شرکت کنند. هرچند پیش بینی‌های اولیه نشان می‌دهد از این رقم عبور کرده‌ایم.

اضافه شدن مسابقات مادر- دختر، پدر – پسر و معلمان به المپیادهای درون مدرسه‌ای

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه سال آینده یک پله به طرح المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای اضافه خواهیم کرد گفت: مسابقات مادر- دختر، پدر – پسر و معلمان را به حلقه‌های تکمیلی المپیاد اضافه می‌کنیم.

وی به طرح دیگری در حوزه ورزش مدارس اشاره و عنوان کرد: ورزش صبحگاهی کار مشترکی است که با رادیو ورزش از ابتدای امسال آغاز شده است و رادیو ورزش هر روز صبح 15 دقیقه موسیقی ورزشی پخش می‌کند و دانش آموزان سر صف نرمش صبحگاهی انجام می‌دهند البته در مدارس روستایی بسیار کم جمعیت یا مدارس چند دانش آموزه امکان اجرای این برنامه نیست اما در حال حاضر در اغلب مدارس شاهد اجرای آن هستیم.

حمیدی با بیان اینکه بجز معلمان ورزش در مدارس، 40 هزار معاون پرورشی و تربیت بدنی داریم که مسئول ساماندهی و هدایت امور ورزش هستند گفت: وظایف این معاونت‌ها را به همراه معاونت پرورشی وزارتخانه بازنگری کرده‌ایم و قرار است مسائل بهداشت، پیشگیری و ورزش هم به آنها سپرده شود. در واقع این امور در 40 هزار مدرسه متولی پیدا کرده‌اند.

تشکیل بیش از 10 هزار کانون درون مدرسه‌ای در مدارس

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش به برنامه کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای نیز اشاره و عنوان کرد: این طرح در خردادماه ابلاغ شد و در همین تابستان بیش از 10 هزار کانون درون مدرسه‌ای در مدارس شکل گرفت.

وی ادامه داد: دانش آموزان مستعد در مدارس شناسایی می‌شوند و پس از مشخص شدن استعدادهای آنها مربیان امر ارجاعشان به کانون‌های ورزشی را انجام می‌دهند، البته روی بحث مسابقات کانون‌ها، فعلا به جمع بندی نرسیده‌ایم. امسال طرح مدرسه قهرمان را در دست پایلوت داریم و مسابقات دانش آموزی را از این رهگذر برگزار خواهیم کرد.

حمیدی ادامه داد: در مدارسی که امکانات خوب باشد، کانون‌ها در حیاط مدارس دایر می‌شوند اما درمدارسی که امکانات خوب نباشد با فدراسیون‌های مختلف به تفاهم رسیده‌ایم تا فضای ورزشی خود را در اختیار ما قرار دهند. در حال حاضر اطلاع رسانی در این خصوص گسترده نبوده؛ اگر مدیران مدارس مطلع شوند قطعا کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای به بیش از 30 هزار ارتقاء می‌یابد.

وی با بیان اینکه المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای مسابقات بین کلاسی هستند و پس از آن دانش آموزان غربال می‌شوند و به کانون‌ها ارجاع خواهند شد گفت: در واقع این طرح‌ها حلقه‌هایی هستند که همدیگر را تکمیل می‌کنند و حلقه‌های گم شده استعدادیابی ورزش را در مدارس پوشش می‌دهند.

تدوین برنامه درسی کانون های ورزشی درون مدرسه‌ای

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره شهریه کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای نیز گفت: کانون‌ها شهریه دارند، اما اگر استعدادی وجود داشته باشد که تمکن مالی نداشته باشد حتما آموزش و پرورش به او کمک می‌کند. در حال تدوین کوریکولوم آموزشی کانون‌های ورزشی درون مدرسه‌ای هستیم.

حمیدی درباره طرح حیاط پویا، حیات پایا نیز گفت: این طرح برای افزایش تحرک دانش آموزان برنامه‌ریزی شده است. بر این اساس، نقوشی را کف مدارس و دیوارها ترسیم می‌کنیم که ناخودآگاه دانش آموزان را به جست و خیز وادار می‌کند البته در مدارس متوسطه از این طرح استقبال نشده اما در مدارس ابتدایی استقبال بسیار خوب بود.

۱۳۹۴/۱۰/۱۵

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: