نسخه چاپی

یادداشت

دو قطبی سازی بستری برای نفوذ

عکس خبري -دو قطبي سازي بستري براي نفوذ

در روزهای نزدیك به برهه تاریخ ساز و حساس انتخابات، دشمن با تمام قوا سعی در به كارگیری نفوذی ها بریا رسیدن به سنگرهای نهایی دارد

دکتر منصور ناصری کارشناس علوم سیاسی - دو قطبی سازی یکی از مهمترین چالش های فراروی حاکمیت ها است؛ ایجاد اختلاف ایدئولوژیکی طبقاتی، اقتصادی و... از جمله مواردی است که عموما منجر به ایجاد یک نارضایتی مدنی و شکاف در میان اجتماع می گردد، از همین رو است که در همه نظام های سیاسی سعی برحداقل رساندن شکاف های موجود و رسیدن جامعه به یک وفاق ملی از طریق اصرار بر آرمان ها و اعتقادات مشترک است.
نظام مقدس جمهوری اسلامی بعد از 37 سال از عمر خود همواره فرازو نشیب های بسیاری را دیده است، یک روز قائله اسفند 60، روز دیگرفتنه 78 و در همین سالهای اخیر کودتای مخملی 88 نمونه های بارزی از کارشکنی های غرب علیه نظام جمهوري اسلامي است . اما آنچه در این میان مهم است ، توجه به وضعیت دو قطبی های ایجاد شده در این حوادث فتنه گون است. چنانچه در سال 88 با رمز تقلب ابتدا دو قطبی احمدی نژاد- موسوی شکل گرفت و سپس با کشاندن این اختلاف به سطح جامعه عناصری نفوذی به بهترین نحو وارد میدان شدند و خسارات جبران ناپذیری را برنظام اسلامی و کشور تحمیل کردند.
بدون تردید در هر فتنه ای دشمن نیازمند عناصر داخلی است که از آنها تحت عنوان نفوذی ها یاد می شود، این عناصر عمدتا ارتباطی پیرامونی با نظام دارند؛ به عبارت صریح تر کسب جایگاه هایی در مناصب حکومتی اعم از دولت و غیر آن به نوعی به دنبال آنچه سعید حجاریان تئورسین اصلاحات در روزگار خاتمی در مقاله روزنامه ایران با عنوان فتح سنگر به سنگر مطرح کرد، هستند تا درست سربزنگاه های سیاسی و با تکیه بر کلید واژه هایی مثل انتخابات آزاد، تائید و یا رد صلاحیتها ، تقلب و الفاظی نظیر آن که عموما از جایگاه یکی از رئوس حکومتی مطرح می شود ، در بستر دو قطبی ایجاد شده ، ماهرانه موج سواری کنند.
به هرحال در روزهای نزدیک به برهه تاریخ ساز و حساس انتخابات، دشمن با تمام قوا سعی در به کارگیری نفوذی ها بریا رسیدن به سنگرهای نهایی دارد. تغییر در کارکرد باورهایی مثل استکبارستیزی مقابله با عناصر استکبار و ... که در طی دو سال اخیر سعی در کمرنگ سازی آن شده است و همچنین اسطوره سازی از ارتباط با آمریکا از یک سو و از جانب دیگر برپایی کمپین های ثبت نام براي کاندیداتوری و تائید متقاضیان انتخابات به صورت ناشیانه از سوی وزارت کشور و اقداماتی نظیر آن ، نیازمند هوشیاری و توجه بیش از بیش جامعه به رویدادهای نزدیک به اسفند 94 است.

۱۳۹۴/۱۰/۲۸

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...