نسخه چاپی

كم بود نظارت برساخت وساز روستاییان كشور

عکس خبري -کم بود نظارت برساخت وساز روستا يان کشور

دریك قرن اخیر 22زلزله بزرگ درایران رخ داده كه بنا به قدرت وشدت آن تلفات مختلفی به جا گذاشته است پیش ازانقلاب دو زلزله بزرگ طبس وبوئین زهرا وپس از آن دو زلزله ی بزرگ رود بار و بم به عنوان نماد های زلزله های بزرگ در ایران شناخته می شود.

علی داودی-کم بود نظارت برسا خت وسازروستایان کشور یکی ازمعضلات عدیده ی کشورمان به شمار می آید.
وهیچ گونه نظارتی برامرساخت وساز روستایان انجام نمی گیرد وباعث بروز فجا یع جبران ناپذیری می گردد.

مکاقوع زلزلهتاریخ وقوع زلزلهتعداد کشته هابزرگی زلزله


(ریشتر)طبس/ یزد1357 196008/7دشت بیاض / خراسان
جنوبی 1347105008/7 قائن /خراسان جنوبی13581301/7 بیرجند /خراسان جنوبی 13761567 3/7 زرند /کرمان1383 6024/6گلباف وسیرچ /کرمان 136013004/7 بم /کرمان 1382 318303/6فهرج /کرمان1389115/6کهنوج/  کرمان 1390 23/5 خور گو/ بندر عباس 1356 128 7قشم 138774/6اهرورزوقان
/ آذربا یجان شرقی13913504/6سلماس / آذربایجان غربی 1309 2514 4/7 رود بار ومنجیل / گیلان 1369 400004/7آوج / قزوین13812625/6بوئین زهرا1341 20000 2/7بروجرد / لرستان138570 1/6دشت سیلا خور / لرستان 1288 8004/7 مازندران1383 35 3/6دامغان / سمنان1389 19 1/6لار / فارس 1339 40007/6 قیروکارزین / فارس 135140009/6 در حوادثی که دریک قرن اخیر 22زلزله بزرگ درایران رخ داده که بنا به قدرت وشدت آن تلفات مختلفی به جا گذاشته است پیش ازانقلاب دو زلزله بزرگ طبس وبوئین زهرا وپس از آن دو زلزله ی بزرگ رود بار و بم به عنوان نماد های زلزله های بزرگ در ایران شناخته می شود.در حوادثی که در کشورمان دراین سال ها به وقوع پیوسته است بیشترین خسارت های جانی ومالی دربین شهرستان ها وروستا ها
انجام گرفته است
وشهرستان هایی که بیشتریت تلفات جانی در آن ها اتفاق افتاده است ازلحاظ بافت ساخت وساز نا ایمن ترین وحتی خطر ناک ترین بافت را دارا می باشند که حتی با کوچکترین لرزشی می تواند حوادث غیر قابل جبرانی را به بار آورد
شاید در تمامی این شهرستان ها وروستا هایی که نام برده شد حتی اگر حداقل های مقاوم سازی رعایت شده بود می توان گفت ماشاهد
حوادث تلخی این چنینی نبودیم ویا شاید اگر نظارت بیشتری برامر ساخت وساز این شهرستان ها وروستا ها انجام گرفته بود اشاهد
حوادث تلخی درچنین مقیاسی نبودیم
البته در زلزله ی سال 1369 دررود بار سرمنشاء اتفاق های مهمی در شهر سازی ایران شد چنان که پس از این زلزله ستاد مدیریت
بحران در وزارت کشور شکل گرفت ، ستاد نظام مهندسی تآ سیس وآیین نامه های ساخت وساز مقاوم در کشور تدویین شد

آیا می توان تما می تقصیر هارا برگردن حوادث طبیعی چون زلزله انداخت ؟
آیا می توان گفت که دیگر ماشاهد چنین تصاویری نخواهیم بود؟
آیا می توان گفت که دیگر صدای گریه ی کودکان را مانخواهیم شنید؟
آیا می توان گفت همچنان آبادی های ما آباد می ماند؟
چه کسی می داند شاید حادثه ی بعدی درآبادی ما اتفاق بیفتد.

۱۳۹۱/۶/۲۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: