نسخه چاپی

۵۰۰ هزار كارگر ساختمانی بیمه ندارند

مدیركل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: حق قانونی كارگران ساختمانی مانند سایر كارگران باید در چارچوب اصلاح قانون، شفاف سازی و پرداخت شود.

به گزارش نما، بهروز کریمی با اشاره به اینکه یک میلیون و 300 هزار نفر کارگر ساختمانی در سطح کشور وجود دارد، گفت: مجلس در سال 86 تصویب کرد منابع مالی برای تامین هزینه های بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانه های ساختمانی شهرداری در نظر گرفته شود اما این منابع کافی نیست.

کریمی افزود: با تغییر و اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی حدود 500 هزار کارگر ساختمانی در نوبت، بیمه هستند.

او افزود: در سال 96 مبلغ 2 هزار و 41 میلیارد تومان برای بیمه کل کارگران ساختمانی بایستی وصول می شد.حق بیمه کارگران 30 درصد است که 3 درصد سهم دولت و 20 درصد سهم کارفرماست.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگران ماهر، نیمه ماهر و ساده را متفاوت دانست و افزود: کارگران ماهر یا استادکاران حق بیمه 7 درصدی خود را به مبلغ 109 هزار تومان، کارگران نیمه ماهر 101 هزار تومان و کارگران ساده با 93 هزار تومان حق بیمه در ماه بیمه می شوند.

بهروز کریمی با اشاره به اینکه طرح در دست اصلاح مجلس، ماده 5 قانون بیمه کار بازنشستگی کارگران ساختمانی است، گفت: کارگران ساختمانی به دو شرط سن 60 سالگی و یا پرداخت 35 سال حق بیمه بازنشسته می شوند و این موضوع با سایر کارگران متفاوت است.

کریمی افزود: تاکنون کارگران ساختمانی برای بیمه حوادث بیمه بودند و از قرامت ساختمانی، نقص عضو، از کارافتادگی و فوت استفاده می کردند اما تصمیم بر این است که بیمه خانواده و افراد تحت تکفل آنان نیز به بیمه آنها اضافه و قانون آن اصلاح شود.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: کمک هزینه ازدواج و قرامت دستمزد به کارگران ساختمانی تاکنون به پرداخت نشده است.

او افزود: کارگران ساختمانی که تمایل به بیمه دارند در سامانه مربوط به وزارت کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی هم گفت: قانون بیمه کارگران ساختمانی تنها به بیمه حوادث، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت تعلق می گیرد و مابقی حقوق بیمه ای را دریافت نمی کنند.

او افزود: کامل نبودن خدمات بیمه ای برای کارگران ساختمانی یکی از ایرادات قانون است که نمایندگان مجلس به آن توجهی نکردند. شغل کارگران ساختمانی مانند کارگران معادن و رانندگان جزء مشاغل سخت محسوب می شوند. کارگران ساختمانی حدود 10 درصد جامعه را تشکیل می دهند.

اکبر شوکت گفت: تاکنون 7 مرتبه قانون در حمایت از کارفرایان تغییر کرده است. به جای اینکه قانون بیمه کارگران ساختمانی در حمایت از آنان باشد بطور کامل پرداخت نمی شود در صورتیکه 30 درصد حق بیمه به بیمه گزار پرداخت می شود. خدمات بیمه ای باید بطور کامل به کارگران ساختمانی پرداخت شود.

مصری نماینده مجلس یکی از مشکلات تنظیم قانون برای بیمه کارگران ساختمانی را محل و زمان مشخص آنان را اعلام کرد و گفت: کارگر ساختمانی کارفرما ندارد که مشمول بیمه شود تا برای او حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کند.

عبدالرضا مصری با بیان اینکه مجلس پشتیبان بیمه کارگران است، افزود: تاکنون با محاسبه تعداد پروانه های ساختماعی و گرفتن حق بیمه کارگران مورد نیاز پروانه ساخت، حق بیمه آنان محاسبه می شد اما برخی دیگر کارگران خود را بعنوان کارگران ساختمانی معرفی می کردند که حق کارگران ساختمانی واقعی ضایع می شد.

مصری گفت: از هر طرح و پیشنهادی برای شفاف سازی بیمه کارگران ساختمانی استقبال می کنیم.

۱۳۹۷/۱۱/۱۰

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...