نسخه چاپی

عملكرد ۹ ماهه هزینه و درآمد شهرداری تهران

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران گفت:‌ شهرداری تهران در برش عملكردی نه ماهه امسال توانسته مبلغ ۹۸هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال یعنی ۷۵ درصد منابع را تحصیل كند.

به گزارش نما، سید حسن رسولی در ارائه گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سه ماهه مهر و آبان و آذر ماه و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۹۷، در جلسه شورای شهر اظهار کرد: در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی سه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۴۳ هزار و۵۷۳ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را نیز تنظیم کرده و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. در این راستا در این سه ماه شهرداری توانسته مبلغ ۳۵ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال (معادل ۸۲ درصد) منابع مالی را تحصیل کند.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران در این مدت با ۸۲ درصد تحقق درآمد و ۱۸ درصد کسری بودجه مواجهه است، تصریح کرد: شهرداری مبلغ ۲۳ هزار و ۴۸۶ میلیارد ریال هزینه در سه ماه مهر و آبان و آذر منظور کرده است. از کل منابع حاصله ۶۵ درصد هزینه­ها ثبت شده که ثبت این میزان مصارف برای سه ماه، بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است. به عبارتی هر چند این فاصله نسبت به ماههای گذشته کاهش پیدا کرده ولی عدم ثبت ۳۵ درصدی هزینه ها در دفاتر مالی نشان­دهنده عدم رفع نقایص ثبت این رویداد مالی است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد تامین منابع در فصل پاییز امسال نیز گفت: شهرداری تهران کسری عملکردی ۷هزار و ۶۴۹ میلیارد ریالی (معادل ۱۸ درصد) نسبت به بودجه مصوب دارد، عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش درآمدها است. درآمدهای مصوب سه ماهه مبلغ ۲۰هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال است اما شاهد عملکرد ۱۴هزار و ۹۶۰ میلیارد ریالی در مجموع سه ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا با کسری عملکرد ۵هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال (معادل ۲۸ درصد) در این بخش مواجه هستیم. شهرداری برای جبران این کسری سه ماهه می بایست ۵هزار و ۷۲۸ میلیارد ریال را در ماه­های آتی مازاد بر تکلیف جذب کند.

رسولی همچنین تصریح کرد:‌درآمد حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، مصوب سه ماهه مبلغ ۱۸هزار و ۶۳۳ میلیارد ریال است، اما شاهد عملکرد ۱۴هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال در سه ماه و کسری عملکرد ۴هزار و ۴۸۱ میلیارد ریالی یعنی ۲۴ درصد هستیم. شهرداری برای جبران این کسری می بایست ۴ هزار و ۴۸۱ میلیارد ریال را در ماه­های آتی مازاد جذب کند.

وی با بیان اینکه شهرداری در بخش درآمد حاصل از تملک دارائی های مالی این سه ماه، مبلغ ۶ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال یعنی ۱۹ درصد از درآمد خود را از این محل تامین کرده است، اعلام کرد:‌ شهرداری تهران برای تامین درآمدهای خود مکلف به تامین ۴هزار و ۲۴۸ میلیارد ریال منابع از این محل بوده است.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد حساب هزینه فصل پاییز ۹۷ نیز گفت: عملکرد حساب مصارف سه ماهه مصوب مبلغ ۳۹هزار و ۶۰۹ میلیارد ریال است. طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی، شهرداری تهران در این بخش کسری عملکردی ۱۶هزار و ۱۴۴ میلیارد ریالی یعنی ۴۰ درصد نسبت به بودجه مصوب دارد، عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۱۷ هزار و ۱۲۱ میلیارد ریال یعنی معادل ۴۳ درصد منابع در این محل بوده است اما شاهدیم مبلغ ۲ هزار و ۹۳۰ میلیارد ریال معادل ۱۷ درصد از مصارف سه ماهه را در بخش تملک دارایی های سرمایه ای که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.

رسولی ادامه داد:‌ رقم کل مصارف هزینه ای، مصوب سه ماهه مبلغ ۱۸ هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال است اما شاهد عملکرد ۱۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال در سه ماه مهر و آبان و آذر هستیم، به عبارتی ۸۲ درصد کل مصارف شهرداری در مهر و آبان و آذر ماه ۱۳۹۷ از جنس هزینه­های جاری بوده است.

وی گفت: رقم کل مصارف تملک دارائی های مالی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون، مصوب سه ماهه مبلغ ۴ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال است. اما شاهد عملکرد یک هزار و ۲۱۰ میلیارد ریالی (معادل ۲۸ درصد) هستیم. این سرفصل طی ۳ ماه با ۷۲ درصد کمبود نقدینگی روبرو بوده البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است.

عملکرد ۹ ماهه هزینه و درآمد شهرداری تهران

رسولی درباره عملکرد نه ماهه هزینه و درآمد شهرداری تهران نیز گفت: شهرداری بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی نه ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۳۰هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما در برش عملکردی نه ماهه امسال توانسته مبلغ ۹۸هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال (۷۵ درصد) منابع را تحصیل کند.

وی ادامه داد:‌ شهرداری در ۹ ماهه امسال مبلغ ۳۷هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال هزینه در نه ماهه معادل ۳۲ درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه کرده، مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۶۸ درصد ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است.

رسولی با بیان اینکه تعیین تکلیف حساب های فی ­مابین شهرداری پایتخت و دستگاه­های اجرایی دولت یکی از مهمترین اهداف حوزه مدیریت شهری دوره پنجم است، گفت: با این هدف از ظرفیت مجمع ۵۱ نفر امید (نمایندگان مجلس و شورای شهر) به ریاست دکتر عارف استفاده کرده ایم. جلساتی با رئیس جمهور و معاون ایشان (رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) برگزار شده است. در نتیجه هم­سویی و توافق صورت گرفته نمایندگان طرفین مسئول شدند به موضوع رسیدگی و اظهار نظر کنند. سازمان حسابرسی کشور نیز به عنوان داور و مرجع رسیدگی به ادعاهای آنان تعیین شده است.

خزانه دار شورای شهر تهران ادامه داد:‌ این فرآیند هم­اکنون ادامه دارد. بر اساس گزارش اول بهمن جاری سرپرست وقت معاونت مالی و اقتصاد شهرداری، کل مطالبات ادعایی شهرداری طی ۹ ردیف مربوط به سال­های ۹۵ و ۹۶ مبلغ ۱۸هزار و ۸۷۳ میلیارد تومان اعلام شده است. از این رقم تاکنون مبلغ یک هزار و ۳۶۷ میلیارد تومان معادل ۲. ۷ درصد که به تائید سازمان حسابرسی و خزانه داری کل کشور رسیده بصورت اوراق تسویه اسناد خزانه از سوی دولت به شهرداری پرداخت شده است.

رسولی در پایان گفت: هر چند رقم دریافتی ناچیز است، اما اراده دولت برای تحقق این مهم و اهتمام شهرداری به­ویژه دکتر نگین تاجی سرپرست قبلی حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری ستودنی است. به عنوان خزانه­دار مراتب سپاسگزاری خودم را اعلام می­کنم. انتظار دارم جناب آقای شهردار و جناب آقای مهندس امامی معاون مالی و اقتصاد شهری با استفاده از تجارب و ظرفیت ارتباطی و هماهنگ­کنندگی خویش در تداوم این روند سریع کنند.

۱۳۹۷/۱۱/۱۶

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 

آخرین اخبار...