نسخه چاپی

اختصاصی نما:

تشكیك درماهیت وظایف دستگاه قضا

عکس خبري -تشکيک درماهيت وظايف دستگاه قضا

زیبنده نیست در امر مهمی كه زمینه خدمات را فراهم می سازد و اقتدار دولت را نشان می دهد و رضایت مردم را بدنبال دارد و خدمات صادقانه و خدا پسندانه را بی شائبه می سازد، موضعگیری تشكیك آور مناسب نیست.

نصر عزیزی- اقدامات قوه قضائیه برای مبارزه با فساد ستودنی است وهیچ ربطی به گرایش ویا جریان سیاسی ندارد. اتفاقا اگر هر جریان سیاسی پرچمدار این مبارزه شود، معلوم است صلاحیت سیاسی و مردمی دارد. حال اگر جریان‌های سیاسی از رویکرد اخیر قوه قضائیه حمایت کنند، صلاحیت واعتبار وسلامت آنها را نشان می‌دهد.

بدون شک بسیاری از فسادها از درون دستگاه اجرایی دولت و بانک ها تولید و ترویج می شوند. تفاوت دولت‌ها در فساد زایی، به نوع نگرش و نگاه سیاسی و میزان حساسیت و مراقبت دولت و بخصوص مقامات عالی آنها بر می گردد.
در جایی که مقام عالی دولت می‌گوید بابگیر و ببند فساد حل نمی‌شود، کلی گویی بیش نیست و ریشه در نقطه ای دارد که ابهام فساد و مبارزه با فساد را بیشتر می‌کند.
اگر در جریان اداره امور توسط دولتی، حجم ومیزان وتنوع وتعدد وافشاء فساد چندین برابر شود، و پیگیری لازم انجام نشود و مردم صبور وشهید داده روز به روز نسبت به نظام، بدبین شوند و حقوق بیت المال ضایع شود، قوه قضائیه باید دست روی دست بگذارد و کاری انجام ندهد تا درستی ایده نادرست فلان مقام عالی ثابت شود، باکجای منطق و قانون و شرع و وظایف مصرح قوه قضائیه و مجریه سازگاری دارد؟
اگر چه بسیاری از مسئولان خدوم ما پاکدست هستند و مشغول خدمت می باشند، ولی وجود معدودی انگل ، زالو صفت، بی دین، بی عاطفه و بی رحم، فرصت طلب، متملق، چاپلوس، سو استفاه گر و غارت گر بیت المال قابل انکار است؟
دولت باید درعمل از اهتمام قوه قضائیه استقبال نماید و همکاری را بر مانع تراشی ترجیح دهد و گلوگاههای فساد و متهمان آن را معرفی نماید.
زیبنده نیست در امر مهمی که زمینه خدمات را فراهم می سازد و اقتدار دولت را نشان می دهد و رضایت مردم را بدنبال دارد و خدمات صادقانه و خدا پسندانه را بی شائبه می سازد، موضعگیری تشکیک آور مناسب نیست.
به هرحال روند سرعت داده شده در مبارزه با فساد بارقه امیدی است که رایحه خوش عدالت را در کام ملت شیرین می سازد و موجب امیدواری بیشتر، ناکامی دشمن، و هم افزایی نیروهای انقلاب و تبلیغ خدمات صادقانه خدمتگزاران صدیق نظام و شناخت بهتر و بیشتر سره از ناسره می گردد
ثبت: ۱۳۹۸/۶/۱۰

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی:
 
آخرین اخبار...