نسخه چاپی

اختصاصی نما

حمیدرضا ترقی: آرمانهای انقلاب بدون تكیه به جوانان محقق نمی شود

عکس خبري -حميدرضا ترقي: آرمانهاي انقلاب بدون تکيه به جوانان محقق نمي شود

نایب رییس شورای مركزی حزب موتلفه اسلامی گفت: ما تا در فرآیند انقلاب نتوانیم یك دولت اسلامی تشكیل دهیم نمیتوانیم جامعه را اسلامی كنیم.

به گزارش نما ، حمیدرضا ترقی نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در باشگاه سیاسی جوانان و در جمع جوانان انقلابی مشهد گفت: ما در تشکل موتلفه اسلامی بیش از نیم قرن است که بدنبال تشکیل جامعه نمونه اسلامی ، مقدمه حیاط طیبه
برای ملت ایران بوده ایم تا براساس ارزشهای دینی و اسلامی و در سایه ولایت و رهبری دینی سیاسی فقیه عادل و جامع الشرایط این نظام را محقق کنیم و دراین راه شهدای متعدد داده و زندانها و سختیهای فراوانی را منحمل شده ایم.

وی تصریح کرد:ملت ایران به پیروی امام فقید و راحل طی یک دوره 15 ساله از قیام 15 خرداد 42 تکوین یافت و ساخته شد و به اهداف اسلام و انقلاب آشنا و مومن گردید و با قیام خود در چهل و یک سال پیش اولین مانع را در راه تشکیل جامعه نمونه اسلامی ، که همان رژیم ستم شاهی بود با دست خالی برداشت وهزاران شهید را در این مرحله تقدیم انقلاب کرد.

وی با اشاره به مرحله تثبیت نظام جهوری اسلامی تشریح کرد: با سرنگونی رژیم سلطنتی و جایگزینی نظام جمهوری اسلامی ؛مرحله ی تثبیت نظام جمهوری اسلامی و استقرار آن از تدوین قانون اساسی تا تشکیل دولت و مجلس و دیگر قواشکل گرفت که نسل اول و دوم انقلاب در گام اول ضمن مقابله و مبارزه ی مستمر با موانع و دشمنان انقلاب و مخالفان قواره سیاسی نظام جمهوری اسلامی مثل منافقین و ملی گراها و لیبرالها وغربگرایان و...حرکت بسوی حیاط طیبه در پرتو اسلام و شریعت علوی و نبوی را دنبال کردند .

ترقی در ادامه عنوان کرد: این نسل هم نظام اسلامی را مستقر کردو هم درخت انقلاب را درمیان طوفانها و بحرانهای جنگ و تحریم وکودتا وفتنه های مختلف ریشه دار و مستحکم ساخته و دستاوردهای عظیم و سترگی را درعرصه های سیاسی ؛ اقتصادی ؛فرهنگی وعمرانی و اخلاقی و دفاعی بدست آوردند اینها همه راه طی شده به تعبیر مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم قطعه ای از مسیر افتخار آمیز بسوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسلامی است .

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه انقلاب هزینه های زیادی پرداخته است، اظهار داشت: درگام چهل ساله اول کارهای عظیمی و با هزینه سنگین 200 هزار شهید و دهها هزار جانباز ملت انجام شده که امروز نسل جوان ما فقط دستاوردهای آنرا می بیند ولی مظالم رژیم طاغوت و مجاهدت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و مقابله با تجزیه طلبان و ضد انقلاب و کودتا چیان را شنیده است

وی در ادامه گفت: البته علی رغم سرنگونی رژیم گذشته ولی سلطنت طلبان فراری و منافقین بیرون رانده شده و فراری ودیگر ضدانقلابهای وابسته به استکبار در طول این چهل سال با پشتیبانی دشمنان جمهوری اسلامی همچنان علیه این انقلاب و نظام مشغول توطئه و فتنه و براندازی بوده اند تا مانع حرکت و رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی شوند .

ترقی خاطرنشان کرد:انقلاب بدون اینکه آرمانهایش را فراموش کند به دلیل همین موانع دو مرحله از فرایند خود را بیشتر طی نکرده و سه مرحله ی دیگر باقی مانده است اول دولت سازی اسلامی ، دوم جامعه سازی اسلامی و آخر رسیدن به تمدن نوین اسلامی است که باید نسل جوان آنها را محقق کند .بر همین اساس است که انقلاب باید استمرار یابد و متوقف شدنی نیست .

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی بدنبال رفرم و تغییر سطحی و عوامل حکومت نبوده که در یک جنبش و حرکت دفعی وزمان محدود به نتیجه برسد ؛ بلکه انقلاب یک امر مستمر و اهدافش به تدریج محقق می یابد لذا باید همان شور و نشاط و تحرک و ایثار و فداکاری و جانفشانی و خستگی ناپذیری در انقلابیون و مردم حفظ گردد . آنهایی که انقلاب را به تاسیس نظام جمهوری اسلامی و بر اندازی رژیم طاغوت محدود میکنند و آنرا تمام شده می پندارند به انقلاب و آرمانهای آن خیانت میکنند.

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: ما تا در فرآیند انقلاب نتوانیم یک دولت اسلامی تشکیل دهیم نمیتوانیم جامعه را اسلامی کنیم وتااین دو اسلامی نشوند امکان پی ریزی تمدن نوین اسلامی ممکن نخواهد بود .حال بخش اعظم بار دومین گام انقلاب اسلامی را که مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی است ؛ مقام معظم رهبری بدوش شماجوانان عزیز گذاشته اند . رهبری فرموده اند : «دنباله ی این مسیر که به گمان زیاد؛به دشواری گذشته ها نیست باید با همت و هوشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان طی شود »و ایشان افزوده اند : «مدیران جوان ؛ کارگزاران جوان ؛اندیشمندان جوان، فعالان جوان، در همه میدانها ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وبین المللی و نیز درعرصه دین و اخلاق و معنویت وعدالت ؛باید شانه های خود را به زیر بار مسئولیت دهند ، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره بگیرند ، ذنگاه انقلابی و روحیه انقلابی و عمل جهادی را بکار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته ی اسلامی بسازند .»

ترقی با بیان اشاره به وظیفه خطیر و مهم جوانان اظهار داشت: رسالت سنگینی که رهبری بدوش جوانان گذاشته اند چگونه باید انجام شود ؟ جوانان چگونه خودرا برای چنین مسئولیتی آماده کنند؟ اولین قدم اینست که جوانان خود را در تراز گام دوم انقلاب بسازند .

وی گفت: بیاد داشته باشید که نسل اول و دوم انقلاب که حماسه های متعددی را در طول چهل سال آفریده است ، درایمان به راه امام و انقلاب ومسئولیت پذیری و خطر پذیری وشهادت طلبی وتلاش با انگیزه معنوی و جهاد و فداکاری و استکبار ستیزی و همت و ابتکار و آفرینشهای علمی و صنعتی و فرهنگی و خدمت به مردم درخشیده و الگو های فراوانی را از خود بجا گذاشته است . البته در این مسیر عده ای بریده و از قطار انقلاب پیاده شده و پشیمان و تجدید نظر طلب وفرسوده ومحافظه کار هم شده اند ، که اینها ریزشهای انقلابند .حالا شما جوانان چگونه خودرا برای مسئولیت پذیری در گام دوم ، آماده کنید ؟

ترقی با شمردن وظایف جوانان برای مقدمه سازی ظهور امام عصر(ع) تشریح کرد: اولین کار و اقدام اینست که ترس و ناامیدی را از خودتان دور کنید ونهال امید به آینده را در خود و دیگران پروزش دهید ، که این نخستین جهاد با نفس و ریشه ای ترین اقدام است .دومین کار و عمل اینست که از دستاوردهای انقلاب پاسداری کنید و نگذارید این دستاوردها تراوت و تازگی و ارزش خود را درجامعه از دست بدهد.سومین کار و اقدام شما جوانان اینست که انقلاب اسلامی را به آرمانهای بزرگش نزدیک کنید ، ما هنوز با آنچه باید باشیم خیلی فاصله داریم با دولت اسلامی خیلی فاصله داریم! با جامعه اسلامی خیلی فاصله داریم!با تمدن اسلامی خیلی فاصله داریم !تا این فاصله را کم و به صفر نرسانیم مقدمه ی ظهور امام عصر عج مان را فراهم نکرده ایم.چهارمین کار و اقدام شناخت درست و واقع بینانه گذشته و درس گرفتن از تجربیات گذشته در تمام عرصه ها است . شناخت اینکه انقلاب برای ما و اسلام و مسلمانان چه کاری کرده خیلی مهم است.

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی افزود: تجربه ها دفاع مقدس ، عبور از جنگ داخلی ، عبور از تحریمها ، تجربه ی مذاکره با دشمن، تجربه دولتی کردن اقتصاد، تجربه نفوذ دشمن ، تجربه جریانهای واگرا و انحرافی ، تجربه سازندگی ، تجربه توسعه سیاسی ، تجربه تهاجم فرهنگی دشمن ، تجربه تساهل و تسامح فرهنگی، تجربه مقاومت و ایستادگی و.... اینها تجربیات گرانسنگی است که برای آیندسازان کشور بسیار مفید ولازم است .پنجمین کار و اقدام شما جوانان در گام دوم اینست که محاصره تبلیغاتی دشمن را با ابتکار و علم و خلاقیت بشکنید.

ترقی در ادامه گفت: دشمن کاستی ها را بزرک و موفقیتهارا کوچک میکند ، دشمن خودباوری جوانان را سرکوب و وابستگی را تنها راه پیشرفت قلمداد میکند .دشمن با رسانه هایش همه چیز در مورد انقلاب را وارونه جلوه میدهد .دشمن نمی گذارد توفیقات و ارزشهای انقلاب جهانگیر شود ، نمیگذارد کارآمدی اسلام و دین در حکومت داری برای بشر امروز اثبات شود .این محاصره با ید بدست شما شکسته شود.

وی گفت:آنوقت است که میتوانید با این اندوخته های گرانبها و آمادگی کامل ؛جهاد بزرگ خود را برای ساختن ایران اسلامی بعنوان الگوی کامل نظام پیشرفته ی اسلامی ، آغاز کنید و میتوانید ظرفیتهای مغفول و استفاده نشده را شناسائی و مورد بهره برداری قرار دهید. آنوقت است که میتوانید عدالت علوی را بسط داده و فقر و محرومیت و شکافهای طبقاتی را برطرف کنید و به جهاد علمی بیشتر احساس نیاز میکنید و متوجه میشوید راه حل همه مشکلات در داخل کشور است و نیازی به بیرون نیست.
نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پایان گفت:آن زمان ملت ایران بدست شما جوانان شاهد یک جهش در پیشرفت مادی و معنوی بسوی تمدن نوین اسلامی خواهد بود. البته همه اینها یک شرط دارد و آن اینست که حرکت شما تلاش شما وعمل صالح شما در گام دوم در مسیر سیاستها و راهبردهای امامین انقلاب باشد . شمائید که باید زمینه روی کار آمدن مجلس انقلابی را فراهم کنید و باید زمینه روی کار آمدن دولت جوان حزب الهی را فراهم کنید . همچنین باید زمینه تکامل فرهنگی و اجتماعی و علمی جامعه را فراهم سازید و به جامعه پذیری سیاسی و دینی ملت کمک کنید و به تحقق اقتصاد مقاومتی همت بگمارید. جوانان باید سبک زندگی اسلامی را جایگرین سبک زندگی ناقص و معیوب فعلی کنید .

تنظیم : صادق رخ فرد


۱۳۹۸/۹/۲

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: