نسخه چاپی

به بهانه سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب

محمدكاظم انبارلویی


روح اصلي و فلسفه صدور بيانيه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ايران از سوي رهبري معظم انقلاب درك «موقف» و «موقع» قيام الهي مردم و ارزش وجودي انقلاب رهايي بخش اسلام است.
انقلاب اسلامي يك موهبت عظيم الهي است كه بشارت‌دهنده فصل جديدي از حيات بشر در كره خاكي ماست و مايه سربلندي ايران و ايرانيان در جهان است. انقلاب اسلامي عامل اصلي عزت و عظمت ملت ايران و مايه پيشرفت محيرالعقول ايرانيان طي چهار دهه اخير در همه زمينه‌ها و عرصه‌ها شده است.
خدا رحمت كند مرحوم آيت‌الله شيخ مجتبي تهراني را كه مي‌فرمود: «شكر، علم نعمت شناسي است. شكر بالاترين و بافضيلت‌ترين مقامات معنوي است ما از نعمت پي به مُنعم مي‌بريم. تا پي به معرفت عين و وجه نعمت نرسيم در مقام شكر برنمي‌آييم.»
يكي از بزرگ‌ترين نعماتي كه خداوند در انقلاب اسلامي به ملت ايران عنايت فرموده همين امامين انقلاب است. در طول تاريخ ايران قبل از اسلام و بعد از اسلام در سرزمين پهناور ايران حاكمان بسياري حكومت كرده‌اند كه از نظر سطح سواد و علم در پايين‌ترين حد ممكن بوده‌اند و همين دوران پهلوي را ببينيم كه پدر بي سواد پسر در 20 سالگي به كمك آمريكا و انگليس به سلطنت رسيد در آن موقع شايد ديپلم هم نداشت. محمدرضا پهلوي در ايامي به سلطنت رسيد كه خطيرترين دوران حيات ايرانيان بود و مملكت در اشغال روس و انگليس و آمريكا بود. فقر و فلاكت از سر و روي ملت مي باريد. يك بچه 20 ساله بي سواد حاكم ايران بود و بعدها در دوران سلطنت خود جنايت‌ها و خيانت‌هاي بزرگي مرتكب شد. قبل از دوران پهلوي در دوران قاجار يك مشت حاكم مستبد و شهوت‌ران و بي مايه و بي‌سواد به مملكت حكومت مي‌كردند. ما در دوران اسلام و قبل اسلام هيچ‌گاه حاكمي نداشتيم كه از علم و سواد حتي در يك سطح قابل قبول باشند.
ما 40 سال گذشته در دوراني زيست انساني و الهي داشتیم كه امامين انقلاب در بالاترين سطح علمي قرار داشتند. امام ما يك فيلسوف بزرگ و حكيم قَدَر و يك سياستمدار بي بديل بود. تز دكترا يا بهتر بگوييم فوق دكتراي علوم سياسي او 22 جلد صحيفه نور است. يادم مي آيد آيت‌الله خزعلي يك بار در منبر فرمودند: به امام عرض كردم؛ حاضرم تمام عبادات نيم قرن خود را بدهم تا ثواب يك اعلاميه شما را داشته باشم!
امام(ره) ما در فقه و حقوق در اصول و عرفان سرآمد عصر خود در ميان دانشمندان ، فقيهان و فيلسوفان زمان ما بود.
امام (ره) ما در شجاعت، تهور، بي‌باكي و شناخت زمينه و زمان تاريخ ما و درك او از انسان، تحولات جهاني بي نظير بود. او مرجع تقليد بود.اعتبار و رتبه علمي او را مراجع عصر ما و فقيهان بزرگ حوزه‌هاي علميه و اساتيد بزرگ دانشگاه‌ها و فرهيختگان علمي كشور مهر تأييد مي زدند.
اينكه يك انسان در رفيع‌ترين قله علمي بنشيند با فداكاري و جانفشاني براي حفظ عزت ايران و ايرانيان براي استقلال كشور از جان مايه بگذارد و ملت هم با نثار خون پاك‌ترين جوانان خود او را بر مسند حكومت بنشاند نعمت بزرگي است كه هرگز از عهده شكر او برنمي‌آييم. اين‌كه او توانست به مدد الهي پرچم عزت و عظمت ايرانيان را با همراهي و همگامي دانشمندان و علماي عصر خود به دست اميني بسپارد كه در علم و معرفت و دانش بشري مثل او بود اين هم نعمت بزرگي است كه بايد از عهده شكرش برآييم. ايران پس از امام (ره) به درجه اي از رشد، پيشرفت و عظمت رسيده است كه 6 قدرت جهاني محكم ايستاده‌اند و مي‌گويند شما حق نداريد از اين جلوتر برويد. امروز مراكز رصد جهاني اعلام مي كنند ايران در بسياري از علوم و دانش بشري جزء 10 كشور برجسته جهان است اين ادعاي ما نيست اين اعتراف دوست و دشمن است.
امروز آمريكا و اروپا يك مشت ابله، بي‌سواد، شرابخوار و زنباره را در واشنگتن، پاريس و لندن جمع كرده‌اند و مي‌خواهند از آن‌ها اپوزيسيون نظام بسازند. يك مشت گرگ و روباه در اين دو قاره جمع شده‌اند و سرويس امنيتي انگليس و سيا و موساد مسئول و مشغول گله باني آن ها هستند.
هر از چندي ، وقتي از زوزه‌كشيدن و پارس كردن عليه ملت ايران خسته مي شوند همديگر را گاز مي گيرند و هيچ كدام هم از آن ها همديگر را قبول ندارند. استكبار جهاني مي خواهند اين گرگ‌ها را به ايران برگردانند و دوباره سلطه خود را به اين ملت تجديد كنند.
امامين انقلاب از عالمان ديني و استاد مسلّم اخلاق و عرفان بودند و مي توانيم ادعا كنيم خداوند روي زمين در هچ عصري به اندازه اين 42 سال تحت زعامت و رهبري اين دو مرد بزرگ توسط مردم عبادت نشده است. به همين دليل خداوند پشتيبان اين انقلاب است و تاكنون انقلاب را در طوفان‌هاي سخت و نرم دشمن حفظ فرموده است. ملت ايران شكر نعمت رهبران الهي انقلاب را با پايداري و مقاومت با اطاعت آگاهانه و عالمانه به جاي آوردند. انصافا خود اين «شكر» هم شكر دارد.
انقلاب بر آموزه‌هاي سترگ قرآني و انديشه‌هاي نوراني علما و انديشمنداني تكيه دارد و به همين دليل فطرت‌هاي پاك انساني را در ايران و خارج از مرزهاي ايران به خود جلب كرده است. انقلاب زيرساخت‌هاي خودسازي و جامعه‌پردازي را فراهم كرده است و به سوي برپايي يك تمدن پاك انساني، اسلامي و الهي پيش مي رود.
امروز دستور كار سرويس‌هاي امنيتي آمريكا، انگليس و رژيم صهيونيستي، ترور دانشمندان و فرهيختگان كشور است. لوله تفنگ جوخه آتش اين سه محور شرارت در جهان به سوي دانشمنداني است كه مي خواهند بناي «قدرت ملي» را بر علم و دانش قرار دهند.
جالب است در اين ايام كرونايي حتي جلوي خريد « ميمون آزمايشگاهي» را براي تست واكسن‌هاي ما گرفته بودند!!
مسئله مهم و اساسي پس از درك نعمت وجود رهبران الهي انقلاب و به‌جا آوردن شكر آن موضوع ارتقا و رشد فهم ملت ايران است. در طول تاريخ بشر 124 هزار پيامبر از سوي خداوند فرستاده شده است.
علما ، دانشمندان و فيلسوفان بزرگي ظهور كردند اما مردم پاي كار انديشه هاي الهي آن‌ها نايستادند و حكومت و سلطنت دست كساني افتاد كه مشروعيت الهي نداشتند و در شرارت، ستم، بي اخلاقي و بي مبالاتي سرآمد روزگار خود بودند.
اما ملت ايران چون كوه پشت امامين انقلاب ايستاد و با قيمت جان خود خريدار نظام الهي و اسلامي شد. ملت با تقديم ده‌ها هزار شهيد و مجروح پاي انقلاب ايستاد و فريب صاحبان قدرت و ثروت را نخورد. ملت ايران مردانه پاي اسلام و قرآن ايستاد و به صاحبان زر و زور و تزوير اعتنايي نكرد و پنجه در پنجه آنان انداخت. درك اين نعمت بزرگ الهي و فهم مطالبه واقعي ملت كه ريشه در آموزه‌هاي الهي انبيا دارد خيلي مهم است و مهم‌تر از آ‌ن به‌جاآوردن شكر اين نعمت است. شكر اين نعمت خدمت صادقانه، بي مزد و منت است.
همين درك و شكر نعمت، سوخت اصلي موتور حركت گروه هاي جهادي در كشور است كه در جاي جاي ميهن اسلامي دارند به مردم خدمت مي كنند.
متأسفانه دولت‌هاي پديد آمده پس از انقلاب در درك نعمت امامين انقلاب و درك نعمت بيداري و هوشياري و وفاداري ايرانيان كاستي‌ها، غفلت‌ها و كوتاهي هاي بزرگي از خود نشان دادند.
اين كاستي، غفلت و كوتاهي بايد در دولت 1400 با شكل‌گيري يك دولت انقلابي، جوان و حزب‌اللهي جبران شود.
اين انقلاب قدم به قدم، با نفس، صدا و رأي مردم پيش رفته است. اين مردم قدر علم، معرفت، آگاهي، اخلاق و معنويت را خوب مي دانند. آيا كساني كه از همين مردم رأي گرفته‌اند به اندازه آنان حق نعمت الهي امامين انقلاب و مردم انقلابي ايران را ادا كرده‌اند. راهپيمايي پرشور، عظيم، حماسي و متفاوت امسال در روز 22 بهمن از سوي مردم در سراسر كشور حتي روستاها نشان داد مردم در آغاز چهل و سومين سال حيات انقلاب قدر امامين انقلاب اسلامي، قدر ارزش‌هاي الهي انقلاب و دستاوردهاي سترگ آن را مي دانند و از عهده شكر آن برآمده‌اند.

۱۳۹۹/۱۱/۲۶


نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: