نسخه چاپی

بازگشت همزمان به برجام هیچ دستاوردی ندارد

بازگشت همزمان به برجام هيچ دستاوردي ندارد

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی نسبت به تئوری بازگشت به برجام واكنش نشان داد.

به گزارش نما ، مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: ‏تئوری بازگشت همزمان به برجام که دولت از آن سخن می‌گوید هیچ معنایی جز تن دادن به بقا تحریم‌ها ندارد. تدبیر رهبر انقلاب بازگشت به برجام پس از راستی آزمایی لغو تحریم هاست و این دقیقاً چیزی است که در تئوری همزمانی دور می‌خورد.

هم واعظی و هم آشنا سعی کرده اند بازگشت آمریکا به برجام را مساوی لغو تحریم جلوه بدهند در حالی که درس تاریخ برجام به ما این است که عملیات حقوقی بازگشت به برجام نه تنها مساوی لغو واقعی تحریم نیست بلکه برعکس اگر ایران بر راستی آزمایی پافشاری نکند، ابزار حفظ تحریم هم هست.

دولت بایدن هیچ ابهامی باقی نگذاشته که درصدد توسعه برجام به حوزه موشکی و منطقه‌ای است و تنها ابزار آن برای این کار حفظ تحریم هاست. اگر ایران بر لغو راستی آزمایی شده همه تحریم‌ها قبل از بازگشت آمریکا به برجام اصرار نورزد، دقیقاً در چارچوب این راهبرد عمل کرده است.

هر نوع ابتکار دیپلماتیک در این مقطع حساس باید متمرکز بر لغو پایدار و واقعی تحریم‌ها باشد نه بیرون آوردن دولت بایدن از بن بست، آن هم با هزینه بقا تحریم‌ها که از جیب ملت پرداخت خواهد شد. تجربه همین ۳ ماه گذشته نشان می‌دهد مقاومت جواب می‌دهد اگر سیگنال غلط به دشمن داده نشود.

مهر 

۱۳۹۹/۱۲/۲۳

اخبار مرتبط
نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: