نسخه چاپی

دولت حزبی كارگزار امین و صادق برای انجام وظایف

عکس خبري -دولت حزبي کارگزار امين و صادق براي انجام وظايف

توجه به نیازهای مردم اصیل‌ترین وجه مردم‌سالاری دینی و نقش محوری همه مسئولیت‌ها رعایت حقوق و حدود مردم است، رعایت عدالت در میان مردم و انصاف در مسائل آنها و تلاش برای مردم است. در واقع دولت حزبی كارگزار امین و صادقی برای انجام وظایفی است كه بتواند نیاز مردم را برطرف كند و زمینه‌ای برای رشد و تعالی افراد جامعه ایجاد نماید.

حسین انواری- ارتباط دولت حزبی با مردم غیر قابل تفکیک و در واقع دو روی یک سکه است. در نظام سیاسی اسلام فردی یا گروهی که در راس قدرت قرار دارد، ارتباط و اتصال و پیوستگی جدایی‌ناپذیر با مردم دارد.

دولت ولایی یعنی رابطه محبت‌آمیز با مردم و مبنای حکومت در اسلام، حکومت ولایی است. حزب اسلامی باید تحقق بخشنده نظام امت و امامت باشد. چنین حزبی با ارتباط تنگاتنگ با مردم، به دنبال تبدیل نمودن امامت فردی به امامت جمعی و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت امت در امامت است.

حزب اسلامی متکی به قدرت مردم است. حزب اسلامی ضامن وحدت جامعه است و نقش اثرگذار در تداوم انقلاب اسلامی و صیانت از دست آوردهای انقلاب دارد و در این زمینه نقش خود را می‌یابد.

حزب اسلامی در اداره جامعه می‌تواند نقش اساسی ایفا کند؛ نقش‌هایی نظیر تشکیل دولت، استیضاح و مواخذه دولت، نظارت بر دولت از این جمله است، حزب منافع گروه‌های اجتماعی گوناگون را مطالبه و نمایندگی می‌کند و دولت حزبی با ثبات سیاست‌گذاری آن از بی‌قواره‌گی دولت محافظت می‌کند.

حزب سیاسی با اصل مردم‌سالاری دینی، ملازمه دارد و در واقع یک ابزار عملی است که نشان می‌دهد نهاد‌های مردم‌سالار در دولت می‌توانند به سلامت به کار خود ادامه بدهند.

وظیفه حزب اسلامی، آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به انقلاب و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه و هدایت کردن افکار عمومی و ایجاد قدرت بین توده‌های مردم برای عمل جمعی از طریق وحدت و همکاری مشترک است.

حزب اسلامی پیشتیبان و حامی تعهدات دولت حزبی است و از مهمترین مسئولیت‌های آن می توان به عنوان ترویج عملیاتی‌سازی سبک مدیریت به شیوه جهادی و شایسته‌سالاری و پاسخگویی در مقابل مردم و ولایت یاد کرد.

در نظام مردم‌سالاری دینی اصل مردم هستند که شخصیت و خواست مصالح و همه آنها در نظام سیاسی اسلام به درنظر گرفته می‌شود و آن وقت ولایت الهی با چنین حضوری از مردم معنی پیدا می‌کند.

توجه به نیازهای مردم اصیل‌ترین وجه مردم‌سالاری دینی و نقش محوری همه مسئولیت‌ها رعایت حقوق و حدود مردم است، رعایت عدالت در میان مردم و انصاف در مسائل آنها و تلاش برای مردم است. در واقع دولت حزبی کارگزار امین و صادقی برای انجام وظایفی است که بتواند نیاز مردم را برطرف کند و زمینه‌ای برای رشد و تعالی افراد جامعه ایجاد نماید.

۱۴۰۰/۲/۹


نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: