نسخه چاپی

استفتاء از رهبر انقلاب

آیا رقص زنان در برابر مردان جایز است؟

رقص زنان در برابر بیگانگان و همچنین هر رقصى كه موجب مفسده و برانگیخته شدن شهوت گردد، حرام است و بكارگیرى آلات موسیقى و گوش‌دادن به آنها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظیفه مكلّفین در این موارد نهى ‏از منكر است.

به گزارش جهان،‌ در خصوص انواع رقص، رقص زن برای شوهر، رقص مرد در برابر زن، رقص‌های محلی، شرکت در مجالس عروسی که در آن رقص وجود دارد، رقص در مجالس زنانه، رقص دسته‌جمعی مردان و .... سؤالات متعددی در قالب استفتاء از مقام معظم رهبری شده است که در ادامه متن کامل این سؤالات و پاسخ معظم‌له آمده است:

س ۱۱۶۷: آيا رقص محلى در عروسى‏ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمى دارد؟

ج:اگر رقص به‌گونه‏اى باشد که باعث تحريک شهوت شده ويا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اى باشد، جايز نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامى‏باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.


س ۱۱۶۸: رقص در مجالس زنانه بدون آهنگ موسيقى حرام است يا حلال؟ و در صورتى که حرام باشد، آيا ترک مجلس بر شرکت کنندگان واجب است؟

ج: رقص به‌طور کلى اگر به‌گونه‏اى باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم کار حرام و ياترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهى از منکر محسوب شود، واجب است.


س ۱۱۶۹: رقص محلى مرد براى مرد و زن براى زن و يا مرد در بين زنان و زن در بين مردان، چه حکمى دارد؟

ج: اگر به‌گونه‏اى باشد که شهوت را تحريک کند و يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اى باشد و يا زن در بين مردان بيگانه برقصد، حرام است.


س ۱۱۷۰: رقص دسته‏جمعى مردان چه حکمى دارد؟ مشاهده رقص دختران خردسال از تلويزيون و غير آن چه حکمى دارد؟

ج: اگر رقص به‌گونه‏اى باشد که موجب تحريک شهوت شود و يا مستلزم کار حرامى باشد، حرام است، ولى اگر نگاه‌کردن به آن باعث تأييد، فرد گناهکار و تجّرى او و ترتّب فساد نشود، اشکال ندارد.


س ۱۱۷۱: رقص مرد براى مرد و زن براى زن چه حکمى دارد؟ اگر رفتن به عروسى به خاطر احترام به عادتهاى اجتماعى باشد آيا به علت احتمال وجود رقص اشکال شرعى دارد؟

ج: به‌طور کلى اگر رقص به‌گونه‏اى باشد که منجر به تحريک شهوت شود يا مستلزم فعل حرام يا ترتّب مفسده‏اى باشد، حرام است. ولى اصل شرکت در عروسى‏هايى که احتمال رقص در آنها وجود دارد تا زمانى که به عنوان تأييد، مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.


س ۱۱۷۲: آيا رقص زن براى شوهرش يا مرد براى همسرش حرام است؟

ج: اگر رقص زن براى شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.


س ۱۱۷۳: آيا رقصيدن در جشن عروسى فرزندان جايز است هرچند توسط پدران يا مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد؟

ج: اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است. هرچند توسط پدران و مادران در مجالس عروسى فرزندانشان باشد.


س ۱۱۷۴: زن شوهردارى در عروسيها بدون اطلاع شوهرش در برابر بيگانگان مى‏رقصد و اين عمل را چندين بار تکرار کرده و امر به معروف و نهى از منکر شوهرش در او اثر نمى‏کند، تکليف چيست؟

ج: رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏ نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى‏گردد.


س ۱۱۷۵: رقص زنان در برابر مردان در مجالس عروسى روستايى که آلات موسيقى در آنها بکار مى‏رود چه حکمى دارد؟ و تکليف ما دربرابر آن چيست؟

ج: رقص زنان در برابر بيگانگان و همچنين هر رقصى که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و بکارگيرى آلات موسيقى و گوش‌دادن به آنها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلّفين در اين موارد نهى‏ازمنکر است.


س ۱۱۷۶: رقص کودک مميّز در مجالس زنان يا مردان، اعم از اينکه پسر باشد يا دختر، چه حکمى دارد؟

کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.


س ۱۱۷۷: ايجاد مراکزى براى آموزش رقص چه حکمى دارد؟

ج: ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.


س ۱۱۷۸: رقص مردان در برابر زنانى که از محارم آنان هستند و همچنين رقص زنان در برابر مردانى که از محارم آنان هستند، اعم از اينکه سببى باشند يا نسبى، چه حکمى دارد؟

ج: در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.


س ۱۱۷۹: آيا مبارزه نمايشى با عصا در عروسى‏ها جايز است؟ اگر همراه آن آلات موسيقى بکار روند چه حکمى دارد؟

ج: اگر به‌صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى بکارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب‏آور، به هيچ وجه جايز نيست.


س ۱۱۸۰: «دبکة» چه حکمى دارد؟ (نوعى رقص محلى است که در آن افراد دستها را به هم انداخته و به‌گونه‏اى هماهنگ پاهاى خود را همراه با پرش و حرکات بدنى به زمين مى‏کوبند که صداى شديد و منظمى ايجاد مى‏کند.)

ج: دبکة حکم رقص را دارد. بنا بر اين اگر به‌گونه‏اى باشد که شهوت را تحريک کند يا همراه با استفاده از آلات لهو و بصورت لهوى باشد و يا فسادى بر آن مترتّب شود، حرام است و در غير اين صورت اشکال ندارد.
ثبت: ۱۳۹۱/۲/۱۹

نظرات کاربران
نام :
پست الکترونیک:
نظر شما:
کد امنیتی: